Situace v Egyptě zvýší ceny za pojištění lodní přepravy


			Situace v Egyptě zvýší ceny za pojištění lodní přepravy
10.9.2013 Zahraničí

Obavy globální námořní dopravy a pojišťovacího trhu, týkající se udržení bezpečné plavby skrze Suezský průplav, se zvyšují od té doby, kdy byla povolána egyptská armáda na ochranu islamistického prezidenta Mohameda Morsiho a propukly masové demonstrace v Káhiře a dalších velkých městech.

Je zcela jasné, že jakákoliv prozatímní vláda podporovaná vojskem má všechny důvody pro to udržet Suezský kanál otevřený tak dlouho, jak je to jen možné. Zveřejněné zprávy odhadují, že kanál generuje až jednu desetinu tvrdé měny příjmů Egypta, což je zhruba 2,4 miliard dolarů.

Přes kanál prochází téměř jedna desetina světového námořního obchodu, ale nejdou tudy dodávky ropy, které představují zhruba 5 procent celosvětového obchodu. Tankery s ropou jsou dnes tak obrovské, že kanálem neprojedou a musí plout kolem Afriky. Největší kontejnerové nákladní lodě musí udělat totéž.

19. srpna tohoto roku bulletin the Norwegian Shipowners' Association potvrdil, že "Suezský průplav zůstává otevřený a pro běžnou přepravu“.

Bulletin však současně varoval, že "služby v přístavních městech podél kanálu, stejně jako vláda, bankovnictví atd. mohou být ovlivněny změnou situace.“
Přestože zatím nedošlo ke zvýšení pojistného pro plavidla a náklady, cestující přes kanál,  "dodatečné zvýšení může být nezbytné vzhledem k  válečnému nebezpečí," řekl Christian Ott , viceprezident a šéf likvidace pojistných událostí lodní pojišťovny Assuranceforeningen Skuld´s v Singapuru .

"Joint War Committee (JWC) má pravomoc jmenovat oblasti, kde je zapotřebí dodatečné pojistné z titulu válečného nebezpečí,“ řekl: " Kromě toho mohou majitelé nebo provozovatelé uzavřít pojištění proti únosu a požadavku na výkupné. Doplňkové pojistné může být požadováno i pro případ válečného nebezpečí, pokud půjde o oblast, kterou určí JWC ".
Ott vysvětlil, že " komplexní balíček lodního pojištění zahrnuje ochranu a odškodnění (P & I), pojištění proti ztrátě a odpovědnost vůči třetím osobám , pojištění strojního zařízení, které zahrnuje ztráty z fyzického poškození lodi a palubního zařízení a pojištění proti riziku války " .

Podle Otta bude pojišťovnictví v Egyptě v budoucnosti ovlivněno zpomalením hospodářského růstu a případné pauzy v pokračování zavádění pozitivních trendů. Šlo o otevírání se zahraniční konkurenci a trend směrem k finanční liberalizaci.

Je pravděpodobné, že dál budou přetrvávat nedostatky v egyptském podnikatelském prostředí , zejména zvýšená korupce , nejistota ohledně vlastnických práv a rigidní trh práce.

Insurance Inside

Zdroj: Insurance Inside

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články