Slovensko v roce 2012: Lídrem trhu byla opět Allianz-SP před Kooperativou


			Slovensko v roce 2012: Lídrem trhu byla opět Allianz-SP před Kooperativou
24.6.2013 Zahraničí

Slovenský pojistný trh jako celek v roce 2012 velmi mírné rostl. Je to poměrně pozitivní zjištění, neboť první tři čtvrtletí naznačovala naopak mírný pokles. Celkový objem pojistného byl 2 115 milionů eur, což značí růst o 0,2%. Tento vývoj zachránilo životní pojištění, které rostlo (+1,8 %), zatímco neživotní ztrácelo (-1,6 %).
Mezi účastníky pojistného trhu došlo ke dvěma změnám. Groupama pojišťovna a Groupama životní pojišťovna ukončily svou činnost jako samostatné společnosti a začaly poskytovat své služby jako pobočky maďarské Groupama Garance Biztosító. Druhou změnou byl proces slučování sesterských pojišťoven ERGO a Victoria Volksbanken, který začal ve únoru byl zdokončen k 1.1.2013. Nástupnickou společností se stala Victoria Volksbanken.
Na jaře 2012 jsme se dočkali i oznámení o praktickém provádění tzv. genderového pravidla, které se týká o zákazu používání pohlaví jako parametru pro kalkulaci pojistného nebo pojistného plnění. Podle něj se nařízení týká pouze nových smluv a technické rezervy bude pojišťovna vytvářet se zohledněním pohlaví. Pro pojišťovny tak bude při stejné ceně pojištění výhodnější pojišťovat ženy než muže a můžeme se tak dočkat "diskriminace naruby". Ale příslušnou legislativu na národní úrovni se nepodařilo schválit ke dni 21.12.2012 a tak bylo datum účinnosti posunuto až na 1.3.2013.
Další událostí bylo nabytí účinnosti § 13 zákona 359/2007 o prevenci a nápravě škod na životním prostředí. Provozovateli pracovních činností vyjmenovaných v příloze zákona se ukládá povinnost zajistit finanční krytí odpovědnosti za škody na životním prostředí. Některé členské pojišťovnySLASPO (Slovenská asociace pojišťoven) proto zařadily odpovídající pojistný produkt do své nabídky.
Mezi nejsilnějšími pojišťovnami nedošlo k zásadní změně. Lídrem trhu je opět Allianz-SP před Kooperativou. Ale meziroční rozdíl se snížil, jelikož Allianz-SP podíl ztratila a Kooperativa mírně získala. Tyto dvě pojišťovny jsou dominantní. Třetí v pořadí - Generali - ztrácí téměř 15% b. Více detailů je v následující tabulce ("Pojistné" v tisících €, kolonka "%" určují podíl na trhu, další sloupec pořadí podle podílu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS 

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články