Trhy CEE : Dobré zprávy možná přijdou…ale až příště


			Trhy CEE : Dobré zprávy možná přijdou…ale až příště
18.10.2013 Zahraničí

Navzdory optimistickým předpovědím, které reagovaly na ekonomické oživení v regionu střední a východní Evropy, pojistné trhy uzavřely první polovinu roku 2013 s velkým , ale jen stěží příjemným překvapením. Zaznamenaly 4,12% pokles hrubého předepsaného pojistného, což obnáší asi 17 miliard eur. V absolutním vyjádření zaostává výsledek za za loňským rokem o 730 milionů eur , což je částka , která se rovná například souhrnnému výkonu na třech pobaltských trzích.

K dispozici jsou výsledky čtyř trhů, vykazující ve sledovaném období negativní výsledek : Albánie ( -4,4 %) ,Česká republika ( -1,8 %) , Slovinsko ( -1,16 %) a Polsko ( 11,3% ). I když číslo, udávající pokles pojistného trhu v Polsku vypadá dramaticky, při uvážení, jak velký tento trh je, a vzhledem ke klesajícím sazbám se nezdá být pokles v Polsku zvlášť významný. Pro polské pojišťovny to byl druhý nejhorší výkon na trhu v posledních pěti letech , po 13% poklesu, který byl zaznamenán v roce 2009 , to samé platí pro trhy střední a východní Evropy jako celku. A stejně jako v roce 2009 polský segment životního pojištění zaznamenal téměř 20% pokles hrubého předepsaného pojistného.

Segment neživotního pojištění ve střední a východní Evropě skončil letošní první pololetí růstem o 1,6 % na 9,6 mld. eur . Nejvíce přispěla k mírnému růstu (v absolutních hodnotách  jde o 150 milionů eur) Česká republika ( + 43 milionů eur ) , Estonsko ( + 38,6 milionů eur ) a Rumunsko ( + 31,7 milionů eur ).

Není žádnou novinkou, že pojištění motorových vozidel hlásilo opět nejhorší výkon v rámci tohoto regionu. S celkovým poklesem o 2,2 %, což znamená snížení v absolutních číslech o 105 milionů eur, je možné konstatovat, že tento pokles zlikvidoval nepříliš významný růst. Rumunsko a Estonsko , následované Českou republikou a Litvou jsou jedinými trhy ve střední a východní Evropě, které nejvíce přispěly k částečné kompenzaci velkého poklesu hrubého předepsaného pojistného, ohlášeného v Polsku, Maďarsku a Slovinsku.

Prvních šest měsíců roku 2013 naznačuje, že pozitivní vývoj, k němuž dochází v ekonomice, bude ještě potřebovat nějaký čas, než obdobný trend zaznamená i pojišťovnictví .

XPRIMM

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články