Ukrajina letos očekává další snížení počtu pojišťoven


			Ukrajina letos očekává další snížení počtu pojišťoven
13.5.2013 Zahraničí

Na konci roku 2012 působilo na ukrajinském trhu 414 pojišťoven, což bylo o 28 méně než v roce 2011. V loňském roce na základě rozhodnutí Státní komise pro regulaci trhů s finančními službami na Ukrajině odešlo z trhu dalších 26 neživotních a 2 životní pojišťovny. Navíc asi 200 firem zmrazilo svoji činnosti (to však není víc než 1 % trhu), protože nedokážou vytvořit plnohodnotnou konkurenci.
"Je pravděpodobné, že v roce 2013 Státní komise pro regulaci trhů s finančními službami bude pokračovat ve strategii snižování počtu pojišťoven, což umožní zlepšit kvalitu dohledu a zvýšit atraktivitu tuzemského pojistného trhu z hlediska investic , "řekl Alexandr ZaletovV, místopředseda Rady pojišťoven na Ukrajině.
Podle Alexandra Zaletova je úroveň koncentrace trhu s životním pojištěním na Ukrajině vyšší než v neživotním pojištění. Konkrétně v roce 2012 tři nejlepší životní pojišťovny získaly 44 % trhu, zatímco v neživotním pojištění držely tři nejsilnější pojišťovny jen 11 % trhu. Tyto ukazatele jsou obecně typické pro rozvíjející se trhy.
Ve sledovaném období počet společností s účastí zahraničního kapitálu dosáhl čísla 112, což představuje 27,1 % z celkového počtu společností. 84 pojišťoven působilo v neživotním pojištění a 28 v oblasti životního pojištění. Celkové zahraniční investice dosahují 468,3 miliónů eur. "Nicméně, zájem zahraničních firem o pojistný trh Ukrajiny je dostatečně velký, takže země má značný ekonomický potenciál," dodal Zaletov.
Proto, aby Ukrajina dokázala přilákat zahraniční kapitál do pojišťovnictví, je třeba vytvořit transparentní systém regulace a dozoru nad pojišťovnictvím, zajistit stabilitu daňových zákonů a provést reformy v oblastech, které přispívají k tržní kapitalizaci (penzijní reforma, povinné zdravotní pojištění, zemědělské pojištění, pojištění environmentálních rizik, včetně možnosti uzavřít pojištění online atd.).

XPRIMM

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články