Vývoj slovenského pojistného trhu


			Vývoj slovenského pojistného trhu
18.4.2013 Zahraničí

Vycházíme ze třech čtvrtletí roku 2012, protože aktuálnější data prozatím nejsou k dispozici. První tři čtvrtletí určují obvykle relativně přesně, jak se bude vyvíjet i celý rok. Na toto období připadá téměř přesně 75 % celkového ročního pojistného, ​​ale v neživotním pojištění je to o něco více a v životním naopak o něco méně.

Pokud by se tyto zákonitosti naplnily i v roce 2012, znamenalo by to, že pojistný trh čeká mírný pokles. Ve sledovaném období totiž došlo ke snížení celkového objemu technického pojistného o 0,7 %. To představuje úbytek 10 milionů eur. Pokles zaznamenalo životní i neživotní pojištění, ale to o něco hlubší. Na základě znalostí typického ročního průběhu a výsledku za Leden - Září (po jednotlivých čtvrtletích) odhadujeme celkový roční objem technického pojistného mírně pod 2 100 milionů eur. To by znamenalo pokles trhu o 0,4 %.

Mezi účastníky pojistného trhu došlo k jedné změně, když Groupama pojišťovna a Groupama životní pojišťovna ukončily svou činnost jako samostatné společnosti a začaly poskytovat své služby jako pobočka maďarské Groupama Garance Biztosító. V únoru začal i proces slučování sesterských pojišťoven ERGO a Victoria Volksbanken, který bude (byl) ukončen k 1.1.2013. Nástupnickou společností se stane (stala) druhá z nich.

Na jaře jsme se dočkali i oznámení o praktickém provádění tzv. Gender pravidla, které se týká zákazu používání pohlaví jako parametru pro kalkulaci pojistného nebo pojistného plnění. Ve stručnosti se v něm hovoří o tom, že nařízení se týká pouze nových smluv a že technické rezervy bude pojišťovna vytvářet se zohledněním pohlaví. Pro pojišťovny tak bude při stejné ceně pojištění výhodnější pojišťovat ženy než muže a můžeme se tak dočkat "diskriminace naruby". Příslušnou legislativu na národní úrovni se nepodařilo schválit ke dni 21.12.2012 a tak bylo datum účinnosti posunuto až na 1.3.2013.

Další událostí bylo nabytí účinnosti § 13 zákona 359/2007 o prevenci a nápravě škod na životním prostředí. Provozovateli pracovních činností vyjmenovaných v příloze zákona se ukládá povinnost zajistit finanční krytí své odpovědnosti za škody na životním prostředí. Z největších členských pojišťoven SLASPO poskytuje v současnosti odpovídající pojistný produkt například Allianz-SP, Generali Slovensko a Kooperativa.

Mezi nejsilnějšími pojišťovnami nedošlo k zásadní změně. Lídrem trhu je opět Allianz-SP před Kooperativou. Ale meziroční rozdíl se snížil, jelikož Allianz-SP mírně ztratila a Kooperativa stejně získala. Tyto dvě pojišťovny jsou dominantní. Třetí v pořadí - Generali - ztrácí téměř 15 % b. Více detailů je v následující tabulce ("Pojistné" v tisících eur, kolonka "%" určují podíl na trhu, další sloupec pořadí podle podílu).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka dokládá vzájemné přibližování dvou nejsilnějších pojišťoven, které se přibližují tím, jak Allianz-SP ztrácí svůj podíl. Tempo přibližování je asi 1 % b. za rok. Téměř rovnoměrným tempem ztrácí i Generali, oproti tomu Komunálna poisťovna pravidelně posiluje. Zbylé dvě střední pojišťovny mají poměrně stabilní postavení.

Objektivnější hodnocení, jak za období leden - září (blížící se ročním výsledkem) poskytuje pohled na běžný rok. V jeho rámci se vyrovnávají sezónní výkyvy a může nám tak poskytnout obrázek pravděpodobných výsledků na konci roku ("Pojistné" v tisících eur, kolonka "%" určují podíl na trhu, další sloupec pořadí podle podílu).

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky běžného roku potvrzují závěry učiněné na základě údajů za sledované období. Jen se trochu mění dynamika změn. Allianz-SP ztrácí pomaleji a pomaleji pro změnu roste i Komunálna poisťovna. Tyto výkyvy jsou obvykle dány nerovnoměrným rozložením pojistného v rámci roku (u někoho je 1. pololetí lepší, u někoho horší).

Při hodnocení pojistných skupin je nejdominantnější skupina VIG se souhrnným podílem 32,8 % za sledované období a objemem pojistného téměř 520 milionů eur. Je to zlepšení oproti loňskému roku (31,9 %, 508 milionů eur). Za běžný rok dosáhla skupina podílu 33,4 % a 701 milionu eur pojistného. Je to také lepší výsledek (32,2 % a 679 milionů eur).

Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS