Marek  Hrubý

Marek  Hrubý

Funkce: bývalý ředitel Agra pojišťovny

Ing. Marek Hrubý pochází z rodiny se silnými agrárními kořeny a kontakt se zemědělstvím proto navázal již od svého mládí. Po absolvování gymnázia zamířil na Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, kde během studia strávil 3 měsíce praxí v podniku Broadway farms Ltd., v Kanadě. Tam získal přehled o fungování úspěšných rodinných farem v zahraničí a rovněž se zdokonalil v angličtině.

Své pracovní zkušenosti po studiu začal vojenskou službou, kterou vykonával na ministerstvu obrany jako logistický koordinátor pro zásobování potravinovými produkty.

V letech 2000-2006 zamířil mimo obor, u České školní inspekce se věnoval datovým analýzám a programování. Další léta již spojil s pojišťovnictvím. Svou kariéru v Agra pojišťovně, která se specializuje výhradně na pojišťování zemědělských plodin a hospodářských zvířat, zahájil jako oblastní vedoucí pro východní Čechy a po roce se stal vedoucím její obchodní služby.

Na post ředitele Agra pojišťovny nastoupil 1. listopadu 2009 a opustil jej v roce 2017. Do března 2013 navíc vykonával současně funkci obchodního ředitele, kde byl zodpovědný za vedení týmu obchodního oddělení a spolupráci s makléřskými společnostmi.

Má bohaté profesní zkušenosti v oblasti obchodu, komunikace a řízení vztahů. Charakterizuje jej i blízký vztah k zemědělské prvovýrobě, jeho rodiče vlastní na Havlíčkobrodsku farmu s polní výrobou i chovem skotu.

Agra pojišťovna

rozhovor