Aktivita německých pojišťoven v EHP


			Aktivita německých pojišťoven v EHP

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil v srpnu v rámci tzv. Statistického notesu 2018[1] výsledky německých pojišťoven za rok 2017. Jde o rozsáhlou, komplexní a spolehlivou statistiku, která obsahuje i řadu cenných údajů, které se v národních asociacích pojišťoven v Evropě běžně neshromažďují a nezveřejňují.

Jednou z nich je statistika o výkonu německých pojišťoven v Evropském hospodářském prostoru (EHP), tj. statistika o pojistném vyprodukovaném pobočkami německých pojišťoven a o pojistném docíleném v rámci svobody dočasného poskytování služeb.

GDV prezentuje ve zmíněném statistickém notesu příslušné údaje za rok 2015. To potvrzuje, že shromáždění a zpracování statistických údajů o výkonu poboček a o pojistném realizovaném na základě svobody dočasně poskytovat služby je ve většině členských států zatím dosti náročné a komplikované. Ale i tak jsou zveřejněná data přínosem a umožňují základní orientaci.

V této souvislosti je možná také účelné upozornit, že v této statistice nejsou pochopitelně zahrnuty výsledky pojišťoven vlastněných německými pojišťovnami či pojišťovacími holdingy a případně jinými německými investory, které provozují činnost v jiných členských státech EU na základě povolení uděleného v jiném členském státě.


Mohlo by vás zajímat: Drahých nehod na letištích přibývá


V roce 2015 činilo pojistné životního pojištění docílené německými pojišťovnami v EHP celkem 461,1 mil. eur. Z toho připadalo 232 mil. eur na pobočky a 229,1 mil. eur na svobodu dočasně poskytovat služby.

Z celkového pojistného ve výši 461,1 mil. eur bylo 394,4 mil. eur vyprodukováno v EU28, kdežto na členy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) připadalo 66,7 mil. eur.  Pokud jde o pojistné docílené německými pojišťovnami v jednotlivých členských státech EHP, tedy bez rozlišení na pobočky a dočasné poskytování služeb, tak naprosto prioritní postavení mělo v roce 2015 Rakousko, kde pojistné dosáhlo výše 270,9 mil. eur. Následovalo Spojené království (51,1 mil. eur), Nizozemsko (46,1 mil. eur), Česká republika (7,8 mil. eur), Slovensko (6,3 mil. eur), Dánsko (5,0 mil. eur) atd.

V neživotním pojištění je aktivita německých pojišťoven v EHP daleko vyšší než v životním pojištění. Celkové pojistné dosáhlo výše 3 881,8 mil. eur. Z toho připadalo 3 469,2 mil. eur na pobočky, kterých bylo 133, a 412,6 mil. eur na využívání svobody dočasně poskytovat služby, kde se jednalo o 542 případů. Z celkového pojistného ve výši 3 881,1 mil. eur bylo 3 812,8 mil. eur vyprodukováno v EU28 a 69 mil. eur v členských státech ESVO.


Mohlo by vás zajímat: Následky dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu


Pokud jde o pojistné docílené německými pojišťovnami v jednotlivých členských státech EHP, tedy bez rozlišení na pobočky a dočasné poskytování služeb, tak na prvním místě bylo Spojené království (1 260,8 mil. eur). Následovala Francie (752,2 mil. eur), Nizozemsko (350,4 mil. eur), Itálie (340,9 mil. eur), Španělsko (313,3 mil. eur) atd. Ze zemí střední a východní Evropy je mezi vybranými zeměmi uvedeno toliko Polsko (37 mil. eur). Česká republika asi patří do kategorie „Ostatní“ (120,7 mil. eur) s tím, že příslušné pojistné musí být nižší než v Polsku.

Závěrem lze konstatovat, že daná statistika GDV ukazuje, že na jednotném pojistném trhu EU je využívána i svoboda dočasně poskytovat služby. Často se hovoří o tom, že pojišťovny se v jiném členském státě notifikují, ale fakticky pojišťovací činnost dle této svobody neprovozují. Německé pojišťovny však podle statistiky GDV jen v České republice vyprodukovaly v roce 2015 v rámci svobody dočasně poskytovat služby (tedy bez poboček) v životním pojištění pojistné ve výši 5,3 mil. eur (tj. kolem 140 mil. Kč), což není nijak zanedbatelná částka.

[1] https://www.gdv.de/resource/blob/34962/935b53a18990cf9a613b6df765971d9f/download-statistisches-taschenbuch-2018-data.pdf

Zdroj: GDV  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články