Bude možné pojišťovat budoucí pandemii?


			Bude možné pojišťovat budoucí pandemii?

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) hledá odpověď na otázku, co je možno dělat dnes vůči budoucí pandemii. Podle výstupů z jeho konference je zapotřebí rozvinout spolupráci veřejného a soukromého sektoru, a tak lépe pojistit rizika pandemie.

Pojištění je v podstatě založeno na vyrovnávání rizik. Všichni pojištění jsou chráněni a společně nesou škody těch, u nichž nastala pojistná událost. Tento pojišťovací princip ale nefunguje, pokud všechny pojištěné osoby potřebují pomoc ve stejné době. Experti, kteří se zúčastnili konference „Digital Insurance Forum“, se v zásadě shodli, že dopady koronavirové pandemie nelze zvládnout v rámci soukromého sektoru, což znamená, že pandemická rizika jsou nepojistitelná. K tomu prof. Karel van Hulle z Goethe-Universität  ve Frankfurtu nad Mohanem (mj. vedl v době přípravy projektu Solventnost II příslušný útvar pro pojišťovnictví v rámci Evropské komise), který zmíněnou konferenci moderoval,  dodal, že „ve světě nikdo neočekává, že by pojistitelé mohli pokrýt hospodářské dopady nějaké pandemie“.


Mohlo by vás zajímat: „Přestaňte pojišťovat uhlí a plyn!” vyzvaly občanské organizace pojišťovny


Na druhé straně bylo ovšem vyjasněno, že pojistitelé by mohli sehrát v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru důležitou roli za předpokladu, že budou rámcové podmínky akceptovatelné. To potvrdil Jörg Asmussen, výkonný ředitel GDV. Informoval o tom, že expertní skupina tohoto svazu rozpracovala návrhy, jak by pandemií postižené obory národního hospodářství mohly být podpořeny na základě součinnosti soukromého pojišťovnictví a státu. Informace o činnosti této skupiny byla již vícekrát zveřejněna i na tomto portálu oPojištění.cz. Ovšem poprvé, a to na výše uvedené konferenci, bylo oznámeno, že návrhy byly dokončeny a „leží na stole“.

Asmussen potvrdil, že podstatou konceptu GDV je víceúrovňové řešení dopadů pandemie se zaměřením na malé a střední podniky. Tentokrát byl tento koncept o trochu více konkretizován. U prvních tří úrovní by se jednalo o pojistnou ochranu poskytovanou na základě placení pojistného, o zajištění a pak o použití nástrojů kapitálového trhu, jako jsou např. katastrofické bondy (obligace). Stát by se zapojil jako další poskytovatel kapitálu až v rámci čtvrté úrovně. Představa GDV je taková, že nejdříve by byl tento koncept dopracován (asi již v součinnosti se státními orgány) a pak implementován na národní úrovni. Jako druhý krok by mohla následovat evropská dimenze, tedy zvážení využití tohoto konceptu na jednotném pojistném trhu EU.  


Mohlo by vás zajímat: AXA odmítla pojišťovat německý RWE. Důvodem je uhlí


Každá odborná konference má tu výhodu, že se dá předložený námět posoudit přímo na místě z více hledisek. Jakob von Weizsäcker, šéfekonom a vedoucí obecného oddělení ve Spolkovém ministerstvu financí, zdůraznil, že partnerství soukromého a veřejného sektoru není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Vždy záleží na konkrétním případě. Jako pozitivní příklad von Weizsäcker zmínil kooperaci státu a úvěrových pojistitelů v období pandemické krize. Tím pádem mohla být zachována pojistná ochrana, neboť stát převzal zbytkové riziko participací na zaplaceném pojistném.

Pokud jde o předložený model partnerství soukromého a státního sektoru, tak je samozřejmě nezbytné zjistit, jakou zátěž by mohl pro pojišťovnictví přinášet. Na sledované konferenci zaznělo, že již byl objednán relevantní výzkum, který by se měl zabývat i tím, za jakých podmínek je pojišťovací řešení smysluplnější než zvládání krize jen prostřednictvím veřejných finančních prostředků, které jsou poskytovány ex-post.


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců v 1Q 2021: Pouze TOP 3 se nemění


Jako nutnost vidí partnerství soukromého a veřejného sektoru prof. Helmut Gründl také z Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Vychází z toho, že v případě pandemie se potkává nízká pravděpodobnost vzniku škody s vysokou škodní zátěží. Dále uvedl, že ze souboru dat z USA vyplývá, že čisté pojišťovací řešení by znamenalo nasadit prohibitivně vysoké pojistné. Je tudíž podle Gründla nutné vzít stát na palubu a zapojit rovněž kapitálový trh.  

Jörg Asmussen v této souvislosti poukázal na tu skutečnost, že katastrofické obligace by mohly narazit na otázku zájmu (spotřebitelů), a to právě nyní v prostředí nízkých úrokových sazeb. Ohledně využití partnerství soukromého a veřejného sektoru prezentoval názor, že by mělo zůstat omezeno jen na teroristická a pandemická rizika. Kybernetická rizika a rizika přírodních katastrof jsou podle jeho názoru pojistitelná i bez státu.

Účastníci konference se shodli v názoru, že by určitě měla být učiněna rozhodnutí ohledně ochrany před budoucí pandemií. Otázkou není, zda nastane příští pandemie, ale otázkou je, kdy k ní dojde. Prof. van Hulle uvedl na závěr konference jednu ověřenou zkušenost, že připravenost či zájem o změnu po zjevně překonané krizi rychle opadá. Problém je v tom, že lidé velmi rychle zapomínají.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Neserióznost je metla pojišťovnictví


Z výše uvedeného plyne řada pozitivních aspektů. Předně je nyní zřejmé, že expertní skupina GDV dokončila projekt a připravila model pro budoucí ochranu před pandemií.  Nejde jen o nějaké odborné „cvičení“, ale o praktické řešení, jež by se mohlo v Německu implementovat. Dokonce se uvažuje o aplikaci na jednotném pojistném trhu EU. Je proto žádoucí tuto otázku nadále sledovat.  Jistou roli bude jistě hrát finanční zdraví německého státu po krizi a prognóza jeho vývoje. Model GDV může být také komparován s jinými možnostmi, jako je vytvoření pandemického fondu na úrovni EU (či některých členských států EU) nebo parametrické pojištění apod.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články