Jedno poučení pro svět v době pokoronavirové


			Jedno poučení pro svět v době pokoronavirové

Společnost Swiss Re zveřejnila článek či spíše úvahu ohledně poučení pro svět po COVID-19. Autorkou je Veronica Scotti, která je ve Swiss Re klíčovou manažerkou v oblasti řešení pro veřejný sektor. Ve svém příspěvku prezentovala zkušenosti Swiss Re s parametrickým pojištěním pro případ globální pandemie a naznačila možnosti tohoto alternativního pojišťovacího mechanismu v budoucnu.

Pandemie ukázala svoji sílu a zasáhla v zásadě celý svět. I když se zdravotní situace v mnoha zemích lepší, tak stávající stav je křehký. Je ale logické, že nyní se již hovoří o uvolňování nouzových opatření a návratu do normálního života. Scotti míní, že pokud bude jakákoli část populace ponechána svému osudu, tak se může lehce stát epicentrem nového šíření nákazy.

COVID-19 nepochybně testuje odolnost světové populace v takové míře, v jaké to doposud nikdy po druhé světové válce nenastalo. Makroekonomicky by nás podle Scotti tvrdé dopady na globální ekonomiku neměly překvapovat. Již před COVID-19 byl svět méně odolný vůči absorpci exogenních šoků takového rozsahu. Nadměrný dluh, málo reformních kroků k podpoře růstu a monetární politika tlačená za své limity vedly k tomu, že mnoho zemí se za poslední dekádu stalo zranitelnějšími.


Mohlo by vás zajímat: Světovou ekonomiku zasáhl tvrdý a bezprecedentní šok


Všeobecně nedostatečná připravenost zkrotit pandemii by nás podle Scotti měla přimět k provedení inventury. Na rozdíl od přírodních katastrof, jež mají většinou regionální charakter a občas se promítají do krátkodobých šoků specifických pro jednotlivé ekonomické sektory, COVID-19 umožňuje porovnat reakce v oblasti řízení rizik napříč zeměmi světa, protože pandemie kosí planetu.

Před třemi lety si Světová banka (WB) představovala lepší globální reakci na pandemii, zejména v kontextu zajištění podpory pro nejvíce zranitelné země. V součinnosti se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) navrhla inovativní mechanismus pro reakci, tzv. pohotovostní finanční nástroj pro pandemii (Pandemic Emergency Financing facility - PEF) představující parametrické pojistné krytí ve výši 425 mil. USD pro případ vypuknutí infekční nemoci. Toto PEF riziko bylo nabídnuto investorům a pojistitelům i zajistitelům. Útvar Swiss Re pro kapitálové trhy fungoval jako organizátor a výhradní zúčtovatel katastrofických dluhopisů.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovny ročně odhalí podvody za miliardu korun. Uchránit by mohly daleko více


Dne 17. dubna 2020 bylo toto pojištění v důsledku COVID-19 aktivováno a Světové bance bylo vyplaceno 196 mil. USD, tj. celkový limit alokovaný k tomuto specifickému riziku. Tyto finanční prostředky budou využity k podpoře veřejného zdravotnictví v nejpotřebnějších zemích, a to v součinnosti s takovými mezinárodními organizacemi jako je OSN. Nyní, když je možno sledovat, jak svět usiluje o adekvátní reakci na současnou pandemii, je vhodné se zamyslet nad tím, co lze případně dále nabídnout ve věci PEF jako životaschopného doplňku k existujícím opatřením.

Globální reakce na COVID-19 nezabrání pandemii a ani to nemůže učinit zmíněný PEF. Ale dané úsilí Světové banky ukázalo na alternativní model pro pohotovou reakci na pandemii, která je výzvou vůči stavu quo v oblasti transparentnosti a ekonomické hodnoty. Smělá ambice stojící za PEF měla akcelerovat odpovědi na výskyt virů, jež by mohly způsobit pandemii, včetně nového koronaviru, eboly a jiných virových nákaz.


Mohlo by vás zajímat: Makroekonomická „neprognóza“ v době koronavirové. Experti odmítli spekulovat


Hlavně se jednalo o překonání zpoždění plateb pro nejvíce zranitelné země světa, které se většinou realizují ve formě darů až po události. Bylo připraveno nové parametrické pojištění s jasným spouštěcím a výplatním mechanismem, které by mělo využívat různé zdroje grantového financování. Kritéria aktivace tohoto pojištění byla zaměřena opravdu na nejchudší země světa, které zatím nejsou v epicentru pandemie. Produkt byl konstruován tak, aby výplaty do těchto zemí byly provedeny co nejrychleji. Méně se jednalo o zastavení rozšiřování této nemoci. 

Scotti je přesvědčena, že pojišťovací mechanizmus, který by doplnil pohotovostní financování, je v zásadě zdravý. PEF totiž propojuje stimuly pro nositele rizika s veřejným zdravotním zájmem. Nositelé rizika doufají, že nákaza bude rychle zkrocena, takže v takovém případě je jejich rizikový kapitál bezpečný. Na druhé straně ztratí peníze, pokud nákaza pokračuje a dosáhne stavu, kdy se aktivují výplatní kritéria. Tímto financují reakci na nemoc bez očekávání jakékoli náhrady.

Náklady na PEF pojištění vycházejí z vazby ceny a rizika vypuknutí infekční nemoci, které se nyní Swiss Re učí lépe oceňovat. Na rozdíl od zadlužení a darů – tradičních pilířů reakce na exogenní šoky – transfer rizika jasně povzbuzuje plány reakce ex-ante. Podle Scotti by svět mohl využít tyto plány a zaměřit se na zlepšování jejich efektivnosti.


Mohlo by vás zajímat: Konkurenceschopnost finančních služeb EU musí být priorita Evropské komise


Oproti jiným rizikům je modelování pandemického rizika teprve v počátcích a zůstane obtížné. Pandemie jsou jak četné, tak silné. Žádné dvě nákazy nevypadají stejně, protože výsledek je závislý na intervencích na místě, a to včetně včasnosti a přesnosti dat. Základní faktory environmentální úrovně – jako jsou sociální normy, výživa, klima – nejsou převážně testovány. Kromě toho pandemie nezná hranice a zdůrazňuje systemický charakter takových rizik. Ze všech těchto důvodů je pojistitelnost pandemického rizika limitovaná. Neexistuje jiná možnost než pokračovat v investicích do zlepšení vědeckého poznání, aby bylo možno lépe řídit potřebné akce.

PEF nemá podle Scotti za cíl privatizovat reakci na pandemii, která bude nadále prováděna veřejným sektorem. Byl konstruován jako doplněk tradičních zdrojů financování a měl by povzbudit veřejné financování. Lze jej podle Scotti chápat jako inspiraci pro svět po COVID-19, protože anticipuje kolektivní zranitelnost světové populace. Čas ukáže, zda investorům vydržel apetyt na takový typ pojištění a jak velká stabilní kapacita by mohla být zajištěna.

Zdroj: Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články