Koronavirus a pojištění pro případ uzavření podniku


			Koronavirus a pojištění pro případ uzavření podniku

Od vypuknutí pandemie koronaviru uplynul přece jen už určitý čas. Postupně se dostávají do popředí ekonomické dopady. Jedním z témat, které se v Německu živě diskutuje, je, zda pojistitelé mají povinnost plnit z důvodu této pandemie zejména z pojištění pro případ uzavření podniku. 

V souvislosti s pandemií koronaviru vyvstává otázka, jak je to s pojistným plněním v případě uzavření podniku (závodu, provozovny atd.). Proto se německý portál Versicherungswirtschaftheute, který zveřejňuje informace o vývoji pojišťovnictví v Německu, Evropě a ve světě, pokusil udělat malou rešerši. Nejdříve se redakce zmíněného portálu snaží v příslušném článku vyložit daný problém na příkladu. Stručně řečeno, po vydání příslušného městského právního předpisu byly v Berlíně uzavřeny bary, kluby, hospody, sportovní haly apod. Majitel jednoho baru v části Berlína Friedrichshain, stejně jako „milion“ dalších podnikatelů v Německu, si okamžitě položil řadu otázek: Jak dlouho bude muset být zavřeno? Jak velké budou finanční škody? Existuje v této situaci nějaká pomoc?


Mohlo by vás zajímat: Pětina dovezených ojetých aut pochází z jiné země, než tvrdí prodejci


V Německu bylo aktuálně nařízeno, až na několik výjimek, uzavřít všechny obchody. Takže otázka týkající se odpovědnosti při výpadku provozu se opravdu neomezuje jen na berlínského majitele baru. V mnoha případech nastupuje pojištění pro případ uzavření podniku, ale ne vždy. Klíčová otázka zní: Je uzavření baru (podniku) kvůli pandemii koronaviru pojistná událost, či nikoli? Například berlínský advokát Knut Pilz je názoru, že pokud je pojištění pro případ uzavření podniku účinné, tak pojistitel musí zpravidla plnit.

Aby bylo problému dobře porozuměno, je třeba českému čtenáři stručně přiblížit pojištění pro případ uzavření podniku (Betriebsschließungsversicherung). Rozumí se jím pojištění majetkových škod, které vzniknou pojištěnému podniku z toho důvodu, že příslušné úřady kvůli výskytu nemoci, pro níž existuje oznamovací povinnost podle zákona o ochraně před infekcí, nebo z důvodu objevení se původce nemoci na místě pojištění, nařídí uzavření podniku nebo další odpovídající opatření. Pojištění uzavření podniku je podobné jako pojištění pro případ přerušení provozu a v Německu je nabízeno zejména pro nemocnice, nebo určité segmenty potravinářského průmyslu. Bližší parametry tohoto pojištění jsou specifikovány např. ZDE. Vzhledem k aktuálnosti problémů s uzavřením podniků i v České republice je účelné alespoň upozornit, že pojistné plnění může zahrnovat denní odškodnění k vyrovnání škod vzniklých z přerušení provozu, a to po dohodnuté období, stejně jako časově omezenou výplatu hrubých mezd apod.


Mohlo by vás zajímat: Zisk z cestovního ruchu v Česku dosáhl 295 miliard


Vrátíme-li se ke stanovisku advokáta Pilze, je třeba upozornit, že Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) a někteří pojistitelé je prý nesdílejí. Podle Pilze se pojistitelé snaží tyto škody „socializovat“, což znamená, že škody, které vzniknou výpadkem provozu, by měly nést dotčené podniky. Některé pojišťovací podniky už povinnost plnit v případě uzavření podniku z důvodu pandemie odmítly a vyjádřily stanovisko, že tento nový druh viru není v zákoně o ochraně před infekcí jmenovitě uveden. Podle názoru advokáta Pilze je tento formální argument málo přesvědčivý. Pojistitelé s tím prý sotva prorazí, neboť již v lednu 2020 bylo vydáno nařízení, kterým byla oznamovací povinnost na základě zákona o ochraně před infekcí rozšířena na nový druh koronaviru. Pojistitelé by tudíž měli při uzavření podniku kvůli koronaviru plnit.


Mohlo by vás zajímat: Václav Klaus a kolektiv: Nelze přijmout zdravotnický absolutismus


V zásadě jsou ale oficiální stanoviska pojistitelů opatrná. Jejich asociace GDV upozorňuje, že na německém pojistném trhu je značné množství pojistných produktů pro případ přerušení provozu a pro případ uzavření podniku. Rozhodující je znění konkrétní pojistné smlouvy. Od smlouvy se odvine, zda pojistitel má, či nemá povinnost plnit. GDV doporučuje, aby se pojištěný podnikatel obrátil přímo na svého pojistitele a vyjasnil si s ním existující otázky.  Opatrně vystupuje i pojišťovna Ergo. Problém prý zkoumá, ale v krátkém čase nelze dát ohledně plnění odpověď. Také Allianz, lídr německého pojistného trhu, žádá o pochopení, že nemůže dát v krátkém čase nějakou paušální odpověď. Nároky pojištěných jsou odvislé od znění pojistné smlouvy a od konkrétního postupu úřadů. U každé smlouvy Allianz nejdříve prozkoumá konkrétní skutkový stav.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články