Svět pojistitelů po koroně: Čtyři základní trendy


			Svět pojistitelů po koroně: Čtyři základní trendy
29.9.2020 Koronavirus

V srpnu se konal v Rakousku Insurance Innovation Day. Na něm přednesl Roger Peverelli, spoluzakladatel v Nizozemku sídlící Digital Insurance Agenda Community (DIA) příspěvek, v němž shrnul čtyři základní vývojové linky pro pojišťovnictví v pokoronavirové době.

Šestý ročník setkání byl virtuální – příznačně pro současný svět, který si právě proto žádá mnoho změn. Roger Peverelli z platformy DIA definoval při této příležitosti čtyři oblasti, kde budou inovace v odvětví pojišťovnictví obzvláště žádané.

Trend 1: Zdraví

Kvůli, nebo možná díky pandemii je podle Peverelliho každému jasné, že nic není důležitější než zdraví. Během nouzového stavu vzrostl odbyt fitness nářadí, kol, vzrostlo odvětví on-line wellness, fitness, workoutu, jógy nebo distančních tanečních kurzů. Velkému zájmu se těšily i on-line kurzy vaření a zdravé stravy. Stoupl trend „self-trackingu“, totiž sebepozorování, jak jíme, kolik sníme, jak se hýbeme, sportujeme apod. Zjevnější byla i zvýšená ochota ke sdílení osobních dat. Lidé si instalovali aplikace ke zjištění nebezpečných míst nákazy a varování, pokud se člověk dostal do jejich blízkosti. Ukázalo se, že pokud správce dat nabídne recipročně užitečné informace nebo pokyny, je na správné cestě, jak zacházet s tématy okolo ochrany údajů.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Peverelli proto počítá na základě tohoto vývoje s tím, že v nadcházejících letech dojde ke zvětšení poptávky po životním a zdravotním pojištění. Současně vidí v těchto odvětvích dost prostoru pro inovace. Hesla proaktivita a prevence jsou příkladem správného směru, jak servis pro klienty obohatit. Protože je stále nejasné, zda a kdy bude všeobecně k dispozici vhodná očkovací látka, měli by se pojistitelé aktivně soustředit na to, aby podpořili konkrétními pomůckami zdravý životní styl. Platforem pro self-tracking, analýzu osobních dat a motivaci pro zdravější život bude přibývat a jejich význam poroste. Podle Peverelliho může jít dokonce o úplně nový obchodní model pojišťoven. Základní posun a velká nová perspektiva spočívá podle něj v aktivní účasti každého na řízení vlastního zdraví, což posiluje osobní odpovědnost.

Trend 2: Connected Living

Celá planeta prodělala během celkového útlumu a omezení osobních kontaktů krizový rychlokurz distančního propojení. Základními pojmy, jimiž jsme se řídili, byly Home office, virtuální konference, streamování, on-line sporty, soukromá setkání na chatu nebo dovážkové služby s on-line objednávkou. Celkově to znamenalo změnu způsobu našeho života a práce opravdu od základů. Podle Peverelliho to přinese do budoucna podstatné změny také v mobilitě. Například je-li vlastní auto po určitou dobu odstaveno a používá se méně, stane se mainstreamem pojištění založené na ujetých kilometrech a dalších konkrétních parametrech zohledňujících skutečná rizika.


Mohlo by vás zajímat: Tahle země je pro starý!


Protože průběžně přibývá každý den do života řada nových technologií, stávají se domácnosti stále propojenějšími a chytřejšími. Díky propojeným spotřebičům a zařízení by mohly pojišťovny nabízet také více personalizované služby zohledňující redukci rizik nižší cenou, protože klient bezpečněji „ovládá“ svoji domácnost. Během současných opatření tráví lidé doma mnohem více času. Proto je důležitější takový servis, jako je rozšíření pojistné ochrany pro dům a domácnost. A spektrum pojištění pro ně bude muset zahrnovat i aspekty, jako jsou internet věcí, kybernetická bezpečnost a kybernetický servis – i vzhledem k tomu, že se z domova nyní mnohem více pracuje. Pojištění musí reagovat i na to, že vlády zapovídají osobní kontakty mezi poradci a zprostředkovateli s jejich zákazníky. Jako účinné se ukazují digitální modely, takže podle Peverelliho může do budoucna stoupnout význam a váha technologických startupů.

Trend 3: Nejistoty

Současný rok ukázal, jak málo je vlastně na světě jistot. Peverelli to popisuje slovy: „Náhle jsme se probudili do reality, v níž je náš svět mnohem zranitelnější, než jsme si kdy předtím mysleli.“ Panuje velká potřeba informací o koronavirové situaci, současně ale zažíváme „infodemii“ plnou chybných nebo protichůdných údajů, předpovědí a také dezinformací. Korona naplno ukázala také Achillovu patu ekonomiky. Najednou je chybou závislost na vzdálených zemích nebo nestabilní hospodářské systémy, jež nedokážou odolávat potřebný čas. Ekonomické šoky a nezaměstnanost jsou obvykle doprovázeny finanční nejistotou, klesající důvěrou zákazníků a snižující se spotřební náladou – i když situace v Evropě je díky stabilizačním programům ještě o něco pozitivnější než třeba v USA.


Mohlo by vás zajímat: Oligopol v oblasti ratingu poškozuje investory i kapitálové trhy


Jistoty a spolehlivost jsou významnějšími hodnotami než kdy předtím. Klienti nejdou do rizika, drží se zpátky, z čehož lze usuzovat, že jejich zájem o pojistnou ochranu stoupne. Peverelli tak doporučuje pojistitelům, aby ve vztahu k zákazníkům kladli důraz na to, že se mohou stát tou žádanou jistotou. A klienti zase očekávají, že pojistná ochrana bude už rovnou zahrnuta do produktů, jež si pořizují, jako doplňková služba.

Trend 4: Empatie

Globalizace obecně nebyla ani v klidných dobách přijímána mnohými jako požehnání – a v době pandemie každý pocítil nevýhody. Jak rychle se virus rozšířil a jakým tempem byly zlikvidovány dosavadní dodavatelské řetězce – to je v očích mnohých pociťováno právě jako důsledek přílišné globalizace. „Neviděli jsme příliš mnoho mezinárodní solidarity a koordinace,“ konstatoval Peverelli. Výhody a užitky globalizace v posledních měsících vybledly a odklon od ní už započal. Tím je třeba myšlen Brexit a obchodní válka vedená z Bílého domu. A v následujících letech budou státy i firmy hledat řešení s vyhlídkou na snížení zranitelnosti. Rezonujícím heslem dneška je tak „self-reliance“, tedy snaha spoléhat na sebe a opora sama pro sebe.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička k pandemii: Smrtnost je daleko nižší než na jaře!


Toto bude mít své projevy i v osobní rovině: zákaz vycházení povzbudil obnovu dlouho zanedbávaných domácích tradic, jako je hraní deskových her, pečení chleba nebo trávení více času se svými blízkými. „Hodnota rodiny je opět na vzestupu,“ připomněl Peverellini. A v čem může tady spočívat větší role pojistitelů? V době ohrožení, kterou s sebou korona přinesla, roste zájem o instituce, které „se starají“, podporují zákazníky, aby se popasovali s těžkostmi. Peverelli doporučuje proto proaktivní přístup – jít za klienty a ukázat jim, že pojišťovny jim poskytnou péči a nezapomínají na ně. Empatie se může stát významným konkurenčním faktorem, podle něhož budou společnosti na trhu rozeznávány.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články