Světová ekonomika toužebně vyhlíží významné oživení!


			Světová ekonomika toužebně vyhlíží významné oživení!

Klíčem k opětovnému návratu do normálu se bez pochyby stane úspěšně zvládnutá očkovací kampaň, avšak samotné oživení globální ekonomiky bude mít mnoho forem. Pod tlakem se ocitne především americká ekonomika, evropská bude nabírat tempo v klidnějších podmínkách. Synchronizaci ekonomického růstu v jednotlivých regionech výrazně ovlivní pomalé tempo očkovacího procesu v Asii a v rozvojových zemích.

Řada z rozvinutých zemí má za sebou masivní osvětové kampaně na podporu očkovacího procesu, a tudíž také kolektivní imunitu na dosah v průběhu léta. Prioritou se nyní stalo prolomení nerozhodnosti některých skupin obyvatel ohledně celého očkovacího procesu, protože s postupem času budou překážky na straně poptávky o vakcinaci vystupovat stále zřetelněji. Vypořádat se s výhradami proti očkování se proto stane klíčové pro úspěšné oživení globální ekonomiky.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Melounoví aktivisté útočí…


Mnoho aspektů ekonomické obnovy 

Poté, co se v prvním čtvrtletí letošního roku globální ekonomika přiblížila díky USA a Číně úrovni růstu z období před krizí, bude v následujících čtvrtletích připravena na mechanický růst. Analytici letos očekávají globální nárůst HDP + 5,5 %, přičemž jasně nejlepší výkon bude podávat ekonomika Spojených států. Stane se také jedinou ekonomikou, ve které růst od konce roku překročí předcovidovou úroveň. V porovnání s USA by v Evropě měl návrat na předkrizovou úroveň trvat o jeden rok déle, další 4 roky by potom mělo zabrat dohnání tempa růstu z období před pandemickou krizí.

Očekávaná spotřeba v roce 2021 v jednotlivých zemích

I důvěra spotřebitelů v ekonomickou stabilitu v eurozóně se blíží předcovidové úrovni, nicméně úspory evropských domácností se stále pohybují okolo 500 miliard, ve Spojených státech jde dokonce
o 1 bilion. Nadbytek domácích úspor by letos mohl vygenerovat spotřebitelský boom až 170 miliard euro. Velké znovuotevření počítá se schématem obnovy ve tvaru V, globální dodavatelský řetězec ho však bude muset dohnat.

Analýzy proto odhadují, že zadržená spotřeba se bude pohybovat okolo 3 % HDP v USA a Velké Británii, ve většině zemí Evropy včetně ČR potom okolo 1,5 %. Spotřeba se stane tahounem ekonomického oživení, avšak držení preventivních rezerv zůstane a bude komplikovat řadu politických rozhodnutí.

Také globální obchod má výhledově v roce 2021 nakročeno k velmi výraznému odrazu ze dna, nicméně se bude muset vypořádat s řadou krátkodobých překážek. Co do objemu mu analýzy predikují nárůst + 7,7 % (po -8 % z roku 2020) a 15,9 % (po -9,9 % z roku 2020), co se týče jeho hodnoty.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Luciano Cirinà


Inflace?

Překážky v dodavatelském řetězci související s dodávkou surovin, s přepravní kapacitou či s počty pracovníků budou pravděpodobně držet inflační náklady na pětiletém maximu až do konce roku 2021. Přestože se globálně tlak na inflaci drží na rekordně vysoké úrovni, dobrou zprávou zůstává, že je z velké části způsoben cenami energií a posilováním dolaru.

Očekávaný počet zvyšování měnových sazeb v období do poloviny roku 2022 (dle regionů)Tento stav by však měl být dočasný. Inflace nákladů bude pravděpodobně přetrvávat až do roku 2022, kdy by se společně s nárůstem cen vstupů a aktiv měla zlepšit situace okolo nedostatku pracovní síly.

V rané fázi ekonomického oživení bude garantem vstřícných finančních podmínek nadále Evropská centrální banka, a to i vzhledem k tomu, že ve druhé polovině roku bude eurozóna pravděpodobně čelit inflaci přesahující 2, 5 %.

Očekává se, že některé trhy včetně Česka by měly reagovat na nárůst importované inflace postupným zpřísňováním měnové politiky. V křehkém období, kdy je řada příjmů střední třídy ohrožena a zvyšuje se sociální riziko, zůstává ochrana skutečné kupní síly domácností prioritou. Ze závěrů analýz vyplývá, že Brazílie, Rumunsko, Česko, Jižní Afrika a Nigérie mohou do poloviny roku 2022 zvýšit měnovou sazbu až třikrát.

Zdroj: Euler Hermes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články