Swiss Re: Po COVID-19 by mělo nastat v globálním pojišťovnictví rychlé zotavení


			Swiss Re: Po COVID-19 by mělo nastat v globálním pojišťovnictví rychlé zotavení

Swiss Re Institute (SRI) zveřejnil v edici Sigma č. 4/2020 tradiční analýzu a hodnocení vývoje globálního pojišťovnictví, které bere již v úvahu pandemickou krizi. V názvu dané studie je dokonce zdůrazněna naléhavá a logická potřeba „vyjet z pandemické vichřice 2020“.

SRI pokládá současnou recesi za nejhlubší v hospodářských dějinách od 30. let minulého století. Předpokládá, že globální hrubý domácí produkt se v roce 2020 sníží o cca 4 %. To povede mimo jiné v tomto roce k poklesu poptávky po pojištění. SRI odhaduje, že poptávka po životním pojištění by mohla poklesnout o 6 % a po neživotním pojištění toliko o 0,1 %. Nicméně dobrou zprávou pro pojišťovnictví určitě je, že by mělo z recese, jež bude spíše krátkodobá, brzy vyjet. Růst pojistného by se měl obnovit, jakmile se ekonomika více zotaví. Hlavním tahounem při návratu k růstu by mělo být podnikatelské majetkové a odpovědnostní pojištění. Pokud jde o regiony, není asi žádným překvapením, že by se měly rychleji rozvíjet trhy nově se rozvíjejících zemí (emerging markets), zvláště pak čínský pojistný trh.


Mohlo by vás zajímat: Euler Hermes: V ČR se očekává 33% nárůst platební neschopnosti


SRI předpokládá, že koronavirová krize sníží tempo růstu celkového globálního pojistného zhruba o 3 procentní body ve srovnání s tempem růstu před COVID-19. Odhaduje se, že celkové globální pojistné by se mohlo dostat nad úroveň před stávající krizí v průběhu roku 2021. Jinak SRI uvažuje, že pokles růstu celkového globálního pojistného v roce 2020 by mohl být podobný jako pokles, který nastal v průběhu finanční a ekonomické krize 2008-2009, i když letošní pokles globálního hrubého domácího produktu bude asi hlubší.

Pokud jde o vývoj globálního pojišťovnictví v roce 2019, tak celkové globální pojistné vzrostlo o téměř 3 % (stálé ceny, resp. očištěno o inflaci). Růst v životním pojištění zpomalil na 2,2 %, ale byl vyšší než průměrné tempo růstu za posledních 10 let, které činilo 1,5 %. SRI očekává, že poptávka po skupinových i individuálních pojistných spořících produktech bude negativně ovlivněna rostoucí nezaměstnaností a nižšími příjmy obyvatelstva. V globálním neživotním pojištění byl v roce 2019 docílen růst pojistného o 3,5 %, což je mírně nad průměrným tempem růstu za posledních 10 let. Pandemie by mohla nejvíce dopadnout na autopojištění, cestovní pojištění a podnikatelská pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Dopady COVID-19 na pojistitele v DACH regionu


SRI konstatuje, že pojišťovnictví bylo před pandemií kapitálově dobře vybaveno a věří, že absorbuje šoky vyvolané COVID-19. Konečné celkové zatížení pojistitelů v neživotním pojištění je zatím nejisté. Střední hodnota různých odhadů se pohybuje kolem 55 mld. USD, což by pro globální pojišťovnictví nemělo být závažným problémem, vezmou-li se v úvahu například dopady přírodních katastrof v posledních letech, resp. z nich vyplývající výše globálních pojištěných škod.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články