Ladislav Bartoníček

Ladislav Bartoníček

Funkce: Akcionář a CEO společnosti PPF Group N.V.

Ladislav Bartoníček se narodil se v roce 1964; vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA).

Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě, která vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013. V letech 2004-2012 zastával pozici prezidenta České asociace pojišťoven.

Ladislav Bartoníček byl také dlouhodobě místopředsedou správní rady České kanceláře pojistitelů (ČKP) a současně byl v letech 2010 a 2011 členem Strategického výboru Insurance Europe (Evropská pojišťovací a zajišťovací federace).

Ladislav Bartoníček je akcionářem skupiny PPF od roku 2007. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF. Od roku 2018 je odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Od konce března 2021 zastává Ladislav Bartoníček roli CEO PPF Group N.V. a je členem Řídicího výboru PPF.

Díky svým zkušenostem a názorům se výrazně zasloužil o rozvoj a kultivaci pojistného trhu.