Marian Hradecký

Marian Hradecký

Funkce: člen představenstva a prokurista OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Po skončení studia působil víc než rok jako asistent na Katedře matematiky a deskriptivní geo­metrie Stavební fakulty Technické Univerzity v Bratislavě. V roce 1997 začal působit v pojišťovnictví jako pojistný matematik a potom jako odpovědný aktuár v KOMUNÁLNEJ poistovni, a.s. Během tohoto období zároveň zastával dva roky pozici zástupce ředitele obchodního úseku a později působil čtyři roky jako ředitel krajské pobočky pojišťovny v Banské Bystrici. V roce 2011 přešel do oblasti zprostředkovatelských společností. Do společnosti OK GROUP SLOVAKIA, a. s. nastoupil 1. 3. 2014 a od roku 2016 je prokuristou a členem představenstva.

Je ženatý, rád se podívá na dobrý film a přečte zajímavou knihu.

OK GROUP SLOVAKIA, a. s.