Konference: Distribuce ve finančních institucích


			Konference: Distribuce ve finančních institucích

Společnost conforum uspořádala 16.května v hotelu Holiday Inn odbornou konferenci, která se věnovala vysoce aktuálnímu tématu, a to distribuci ve finančních institucích. Návštěvníci si poslechli sérii přednášek o aktuální legislativě, která ovlivňuje distribuci, o významu nových technologií v distribuci, o klientské péči v digitální době atd.

Po slavnostním úvodu moderátora akce Františka Klufy vystoupil s úvodní přednáškou Jiří Beran, ředitel odboru Finanční trhy II MF ČR, který se věnoval detailnímu popisu aktuální legislativy, která distribuci ovlivňuje. Detailně se pak zaměřil hlavně na transpozici směrnice IDD a na klíčové body zákona o distribuci pojišťovnictví. Zákon je aktuálně ve třetím čtení a pokud bude květnovou schůzí Sněmovny schválen, poputuje do Senátu a k prezidentovi. Podle názoru Jiřího Berana by už nic nemělo bránit, aby novela zákona s transponovanou směrnicí IDD vstoupila v platnost, byť s menším zpožděním oproti plánovanému 1. červenci.

Dalším bodem v programu byla velmi zajímavá panelová diskuze, ve které vystoupili Oleg Vojtíšek, Director of Online Sales ze Stavební spořitelny České spořitelny, Vlastimil Nigrin, místopředseda představenstva Hypoteční banky a Ivan Špirakus, generální ředitel společnosti INSIA.  V rámci diskuze poskytli své názory na to, zdali v kontextu regulace zbývá prostor pro samotný byznys, jak vnímají náročné povinné zkoušky a udržování odbornosti nebo co říkají na nová pravidla poradenství a pobídky a pravidla pro regulaci provizí.


Mohlo by vás zajímat: Švýcarsko: Spor o zákon o pojistné smlouvě


Oleg Vojtíšek následně pokračoval svojí prezentací na téma Inovace v distribučních kanálech vs. multikanálový model. Zaměřil se na současné trendy v distribuci finančních produktů, zamyslel se, zdali jsou inovace spíše příležitostí, nebo nutností v kontextu vývoje daného byznysu a na konci se zamyslel nad výhodami a nevýhodami multikanálového modelu distribuce.

Nové způsoby distribuce produktů a služeb, to byl název další přednášky, kterou si vzal na starost Mojmír Prokop, Distribution Channels and Customer Intelligence Manager, Marketing and Communication z Komerční banky. Jeho vystoupení se věnovalo otázkám – jak přizpůsobit distribuci produktů a služeb v klasické bance novým trendům, kdo jsou skuteční „digitální klienti“ či zdali je regulace v bankovnictví hrozba, nebo příležitost.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Před digitalizací není úniku


Po obědové pauze se za řečnický pultík postavil Pavel Novák, CEO, Zonky, který přiblížil problematiku P2P distribuce na českém finančním trhu. Po něm se nad tématem Digitální revoluce či snad evoluce zamyslel Ondřej Poul, ředitel Úseku pojištění z Kooperativa pojišťovny. Přiblížil posluchačům oblast Big Data a jejich využití v distribuci finančních produktů, promluvil o vytěžovaní dat v praxi a své vystoupení zakončil tématem digitální transformace jako příležitost pro optimalizaci distribučních procesů.

Na závěr konference vystoupil výkonný ředitel USF ČR Jiří Šindelář, který návštěvníky seznámil s tématem externí distribuce. Podíval se na změny v legislativě a regulaci, na kvalitu obchodní produkce externích sítí, popsal nové distribuční modely, vývoj trhu a preference současného klienta.


Mohlo by vás zajímat: Konference ČAP: Role pojišťovnictví v kyber prostředí


Ještě také připomeňme, že společnost conforum 15. května uspořádala seminář, který pod drobnohledem detailně prostudoval směrnici IDD a zákon o distribuci pojištění. Této problematice se věnovala celá řada erudovaných specialistů. Transpozici IDD do české legislativy představila Eva Nováková z advokátní kanceláře JŠK, IDD a jeho vztah k PRIIPS a MiFID nastínil Karel Veselý ze společnosti Deloitte a Hynek Růžička z AK Herešová & Ružička se ptal – jak ovlivní IDD vývoj produktů a jaký bude dopad IDD na prodejní procesy.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články