Přikryl a Čechová: Co přináší revize motorové směrnice?


			Přikryl a Čechová: Co přináší revize motorové směrnice?
13.2.2019 Téma, Regulace trhu

Evropská komise přijala dne 24. května 2018 návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. V podstatě se jedná o změny v oblasti působnosti směrnice, zjišťování vozidel bez pojištění odpovědnosti z jejich provozu, sjednocení minimálních limitů pojistného plnění v rámci všech členských států, řešení úhrad škod v případě insolventního pojistitele a zjednodušení uznávání předchozího škodného průběhu pojištění.  

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.