Specializační studium: Technické znalectví a likvidace pojistných událostí


			Specializační studium: Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
12.10.2017 Téma

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí připravila další již čtrnáctý běh specializačního čtyřsemestrálního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí, který bude zahájen v pátek dne 27. října 2017. Ve studiu jsou stále volná místa.

Technické znalectví je multidisciplinární obor zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických a příbuzných jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním. Je určený pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů. 

Likvidace pojistných událostí je, byla a bude perspektivním oborem. Náročnost této disciplíny vyžaduje širokou škálu znalostí a praktických zkušeností, které by měl každý likvidátor mít pro objektivní posouzení vzniklých škod. Likvidátor potřebuje mít pro ohodnocení škody nejen potřebné znalosti pojistné problematiky, pojistných smluv a všeobecných pojistných podmínek, ale také znalosti z oblasti technické a oceňovací (odhadcovské). 


Mohlo by vás zajímat: BaFin povolil širší uplatnění pojištění pro případ výkupného


Toto specializační studium umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí, pracovník likvidace v makléřské společnosti, likvidátor pojistných událostí v pojišťovně) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona). 

Na výuce se podílejí specialisté jednotlivých oborů z praxe při likvidaci pojistných událostí, vysokoškolští učitelé, vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů. 

Studium je čtyřsemestrální (říjen 2017 až červen 2019), probíhá kombinovanou formou na Mendelově univerzitě v Brně (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání), a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin. Celková dotace specializačního studia je 200 hodin. 


Mohlo by vás zajímat: Jiří Šindelář: Komentář USF k pozastavení členství společnosti Broker Trust


Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání. Specializační studium plní podmínky stanovené ČNB dle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Absolventi obdrží rovněž Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti samostatného likvidátora pojistných událostí. 

Podrobnější informace o tomto studiu, o ceně studia a přihlášku ke studiu najdete na webu pořadatele specializačního studia, České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí - www.ckslpu.cz 

Informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia podá: Petr Nauš, tel.: 602 743 133, e-mail: naus@mendelu.cz

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články