Vše, co byste měli vědět o druhém pilíři (a nejen to)


			Vše, co byste měli vědět o druhém pilíři (a nejen to)
15.1.2013 Pro občany

Pro lidi s nadprůměrnými příjmy převažují při vstupu do 2. pilíře penzijní reformy výhody, zatímco možná  rizika jsou akceptovatelná. Na setkání s novináři to konstatoval Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel penzijní společnosti Komerční banky.

Státní důchody jsou u nás stále extrémně rovnostářské a to i přes nedávné rozhodnutí Ústavního soudu. V roce 2013 bude horní redukční hranice pro výpočet důchodu zhruba na úrovni 30 tisíc korun, nad tuto hranici se do výše čtyřnásobku stropu pro sociální pojištění započítá pro důchod jen 19 % z příjmů.

Oproti tomu 3 % z příjmu (přesněji ze základu pro výpočet sociálního pojištění) vyvedená do 2. pilíře budou v plné výši, tedy ve 100 % hodnoty, převedena na účet u penzijní společnosti, kde se budou navíc dále zhodnocovat.

Čím víc tedy bude příjem přesahovat horní redukční hranici 30 tisíc korun, tím víc se lidem vyplatí vyvedení 3 % z příjmu do 2. pilíře, shrnul Pavel Jirák a dodal, že do budoucna rozhodně nelze očekávat zvyšování procenta započítávaných příjmů, spíše tomu bude naopak.

Další paramerty vstupu do 2. pilíře

Sociální pojištění se odvádí pouze do stropu ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy (v roce 2013 mírně nad 100 tis. Kč), v případě dodatečných 2 % se bude jednat maximálně o 25 tisíc Kč ročně, a to i při příjmech překračujících 100 tisíc Kč.

Vstup do 2. pilíře je vhodné uskutečnit před dosažením stropu na sociální pojištění, v opačném případě by v tomto roce nebyl realizován žádný příspěvek do 2. pilíře.

Při vsupu do 2. pilíře bude snížen státní důchod z prvního pilíře, toto snížení však bude u lidí s nadprůměrnými příjmy (vlivem používání redukčních hranic) rozhodně menší než výše splátek 20leté anuity ve 2.pilíři.

„V případě předčasného zrušení 2. pilíře jeho účastníci v žádném případě nepřijdou o naspořené prostředky. Ty budou převedeny do 3. pilíře (což by bylo velmi výhodné i přes snížení státního důchodu), nebo budou 3 % vrácena zpět do 1.pilíře (ale to může být „ústavně“ problematické) a 2 % včetně výnosů by byla převedena do 3.pilíře (ale s možností snadnějšího a dřívějšího výběru),“ vysvětlil Jirák.

Hlavní rizika 1. pilíře (státní důchod)

Podle předsedy představenstva penzijní společnosti KB je to především nezodpovědné chování politiků, stávající věková struktura obyvatelstva a demografický vývoj, míra nezaměstnanosti a hospodářský vývoj, valorizační schémata a náhradní doby pojištění, zatěžující 1. pilíř a konečně změna společenského konsensu na nastavení systému.

Hlavní rizika 2. pilíře a jejich elimínace

Na prvním místě je riziko změny či zrušení 2. pilíře.

Dostal jsem osobní dopis od pana Sobotky z ČSSD, který mě upozorňuje na plánované zrušení 2. pilíře. Já si dovedu  představit, že k tomu skutečně dojde, ale chci zdůraznit, že lidé, kteří vstoupí do 2. pilíře, o své prostředky v žádném případě nepřijdou,“ vysvětlil Pavel Jirák.

Na druhém místě je investiční riziko (vývoj kapitálových trhů), následuje nevhodně zvolená investiční strategie, nemožnost vystoupit a reagovat tak na případné negativní změny v pilíři či v osobní finanční situaci (ostatně vystoupit nelze ani z 1. pilíře a to nikdo nerozporuje).

Dalším rizikem je nedostatečná regulace výplatní fáze (přislíbena úprava regulace ze strany Ministerstva financí ČR.

Distribuční síť

„Proškolili jsme distribuční síť Komerční banky i Modré pyramidy. Do současné doby jsme otestovali okolo 10 000 zprostředkovatelů externích sítí a do konce května testujeme poradenské sítě,“ konstatoval Jirák a dodal, že současně s tím byly sníženy náklady penzijní společnosti.

KB Penzijní společnost má pro klienty připraveny kombinace typových portfólií, která dokonce umožní lidem sledovat proces investování.

V nabídce produktů pro 2.pilíř je KB dynamický důchodový fond, KB vyvážený, KB konzervativní a pro velmi konzervativní účastníky společnost nabídne KB důchodový fond státních dluhopisů.

Správa prostředků bude u KB penzijní společnosti v roce 2013 zdarma. To platí pro všechny, kteří letos uzavřou smlouvu ve 2.pilíři.

Zkušenosti s novým důchodovým systémem očima penzijní společnosti KB

KB eviduje desítky tisíc zájemců o produkty spoření na penzi.

Týdně jsou domluveny tisíce schůzek se zájemci. Uzavírání smluv má podle Jiráka pomalejší náběh, do dnešního dne společnost uzavřela řádově stovky smluv.

Brzdou je nedostatečná infromovanost veřejnosti ze strany vlády, navíc se zájemci obávají avizovaného zrušení 2.pilíře ze strany opozice.

A závěrem ještě provize zprostředkovatelů: ta může dosahovat u jedné smlouvy nanejvýš 854 korun.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS