Debata ohledně úrazového pojištění se odložila. Hospodářská komora podpoří soukromé pojišťovny


			Debata ohledně úrazového pojištění se odložila. Hospodářská komora podpoří soukromé pojišťovny
8.12.2015 Pojistný trh

Hospodářská komora vyslovila svou podporu pro návrh vyplácet úrazové pojištění prostřednictvím pojišťoven. Nikoli však pouze dvou, jako je tomu v současné době, ale šanci by měly dostat i ostatní hráči. Debata na toto téma včera na půdě vlády neproběhla, přestože byla na programu jednání. 

Z původních 4 návrhů na vyplácení úrazového pojištění zaměstnanců, zbyly po mnoha debatách jen 2. Mezi těmi měla vláda rozhodnout v pondělí 7. prosince. Na rozuzlení této otázky však nakonec nedošlo. Rozhodnutí, zda bude pojistné vyplácet ČSSZ (Českou správou sociálního zabezpečení), nebo soukromé pojišťovny, které budou mít o tento produkt zájem, bylo odloženo. Nyní pojistné vyplácí jen Česká pojišťovna a Kooperativa.

V souvislosti s nadcházejícím jednáním vlády, vydala Hospodářksá komora ČR tiskové prohlášení, ve kterém vyslovuje svou podporu pro řešení v komerčním sektoru a mimo ČSSZ.

HK ČR se jednoznačně přiklání k takové variantě pojištění, ze kterého bude hrazena zaměstnancům škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání soukromými pojišťovnami, nikoliv organizační složkou státu ČSSZ. 


Čtěte také: Vláda dnes projedná budoucnost úrazového pojištění. Bude u pojišťoven, nebo u ČSSZ?


 

Hospodářská komora ČR podporuje taková řešení, která ponechají zapojení soukromých pojišťoven. Kupříkladu tak, že by právní úprava umožnila rozšíření počtu soukromých pojišťoven provádějících odškodňování pracovních úrazů o další, pokud by o takový produkt projevily zájem a splnily podmínky zákona, s tím, že by zůstal zachován stávající stav, tedy „defaultní“ pojišťovna ze zákona, ke které by zaměstnavatel automaticky připadl, pokud by si nevybral z případné nabídky na trhu. 

Hospodářská komora ČR není zastáncem bobtnání státu, naopak prosazuje štíhlý a efektivní stát, snižování byrokracie a administrativy. Odmítá tak doporučující stanovisko MPSV, které jako za nejvýhodnější variantu organizačního uspořádání budoucího systému označuje tu, při níž zákonné pojištění zaměstnavatelů má vykonávat ČSSZ. 

Podle Hospodářské komory by taková varianta v důsledku znamenala vytváření nových pracovišť správy sociálního zabezpečení, přijímání stovek dalších státních zaměstnanců zajišťujících s tím spojené činnosti a další náklady, které by nehradil nikdo jiný než daňoví poplatníci. Přitom stát letos zaměstnává už 424 000 státních zaměstnanců a v roce 2016 se mají podle plánů vlády jejich řady rozrůst o další tisíce. 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články