Zajišťovny vidí ve středoevropském prostoru další obchodní příležitosti


			Zajišťovny vidí ve středoevropském prostoru další obchodní příležitosti
25.3.2013 Pojistný trh

Přestože je ekonomická situace ve středoevropském prostoru stejně složitá jako v ostatních částech Evropy, zajistitelé zatím netrpí nedostatkem kapacity. Vidíme zájem o hledání obchodních příležitostí, a to jak ze strany etablovaných hráčů, tak ze strany nových zajistitelů.

Kontrola nad pojišťovnictvím

Pojistný trh negativně ovlivňuje nejen ekonomická stagnace, ale také zvýšené politické snahy o kontrolu nad pojišťovnictvím. Regulatorní směrnice Solvency II je zřejmě nejvýraznějším příkladem tohoto přístupu, se kterým budou muset pojišťovny i zajišťovny do budoucna počítat.

Otázkou tak samozřejmě je, jak čelit těmto výzvám a tvrdému podnikatelskému prostředí. Státy střední a východní Evropy by měly především pracovat na své konkurenceschopnosti. Přílišná závislost na západních státech může být snížena zvýšením domácí poptávky. Klíčem je získání přístupu na rychle rostoucí trhy. A cestou k tomu je kvalifikovaná pracovní síla a zvyšování produktivity práce. Ovšem základním pilířem zůstává rozvíjení rozumného politického a právního rámce.

Nový standard

Jedna z nejdůležitějších otázek pro pojišťovny a zajišťovny v CEE zní, kam investovat volné cash flow. Dluhopisy států střední Evropy byly oblíbené pro svoji relativně malou rizikovost, která byla zároveň spojena s atraktivními výnosy. Tyto dny jsou ale u konce. Stačí si vzít za příklad české dluhopisy, jež přinášely ještě před třemi lety výnos kolem pěti procent. Nyní to nejsou ani 2,5 procenta.

Obecně tak nízké úroky z vládních cenných papírů, které vydávají státy s dobrým ratingem, vytváří složité prostředí pro bezpečné investice s rozumným výnosem. Kromě toho vládní dluhopisy již dnes nelze považovat za zcela bezrizikové, jako tomu bylo dříve. Není tedy divu, že se zajišťovny, stejně jako ostatní institucionální investoři, dívají po alternativních investicích – ať už jde o korporátní dluhopisy či akcie. Nemusíme také zdůrazňovat, že v tomto prostředí je třeba dodržovat přísnou disciplínu v rámci upisování obchodu. Snad i proto dnes combined ratio, jako jednoduchý ukazatel obchodního výkonu, zažívá renesanci. Investoři opět uznávají jeho platnost vedle mnohem propracovanějších způsobů, jak hodnotit ekonomickou hodnotu a riziko.

Optikou akcionáře

Z pohledu akcionářů přinesl rok 2012 lehké oživení v rámci akcií (EuroStoxx Insurance vzrostl o 34 %). Přesto je většina pojišťovacích a zajišťovacích titulů obchodována pod účetní hodnotou. Zdá se tedy, že investoři stále ještě úplně nevěří, že je sektor opět schopen vytvářet ekonomický zisk. Zajímavé ovšem je, že nízké ocenění akcií zatím nevedlo k výraznější aktivitě v rámci fúzí a akvizic. Byli jsme svědky jen několika případů (zřejmě nejvýznamnější převzetí Warty a TU Europa společností HDI. Za aktuálních podmínek majitelé zjevně nejsou ochotni prodávat své podíly pod účetní cenou a zlaté časy velkých obchodů jsou pryč.

Konkurenční prostředí

Přestože tedy budou pojišťovny a zajišťovny stále více závislé na zisku plynoucím z obchodu, dochází zároveň k významnému snižování marží. To je částečně způsobeno dlouhodobou ostrou konkurencí, kdy se hráči zaměřují na segmenty s velkým objemem pojistného (jako motor business), a stále více i na oblasti s potenciálem velkého růstu (jako jsou malé a střední podniky, asistence či soukromé pojištění). Český trh není v tomto výjimkou: průměrné pojistné v pojištění aut již několik let výrazně klesá (ceny poklesly o 21–35 % v období od roku 2008 do začátku 2012, zdroj: Deloitte Česká republika). Přestože to bylo částečně kompenzováno nižší škodovostí, uspět mohly a mohou pouze společnosti, které zavedou promyšlený upisovací systém, optimalizují své procesy a likvidaci škod. Pak budou moci generovat zisk v tak vysoce konkurenčním sektoru.

Výhled

V uplynulých letech mnoho pojišťoven zvýšilo vlastní vrub v rámci zajištění, aby ušetřily náklady či zkoušely upravit vlastní rizikový apetit. Nyní částečně mění přístup a hledají optimální řešení svého zajistného krytí. Kromě toho zajištění již není jen sofistikovaným způsobem přesunu rizika, ale stává se stále více i způsobem jak uvolnit vlastní kapitál. Přestože zatím režim Solvency II nevstoupil v platnost, některé společnosti již dnes využívají zajištění k tomu, aby splnily požadavky kladené režimem Solvency I.

Co je tedy dnes to nejdůležitější pro zajistitele, aby uspěl na trzích CEE? Více než kdy jindy se pojišťovny poohlíží po partnerech, u kterých mohou věřit v jejich finanční sílu a stabilitu. Nutnou podmínkou se stává vysoký rating od významné agentury a „čistá“ historie bez zátěže z minula. Dále pojišťovny u svých zajistitelů oceňují konzistentní a transparentní obchodní model. Pozor, nezaměňovat ale s neschopností (či nechutí) měnit nastavené systémy. Právě naopak. Ve výsledku mohou být úspěšní pouze ti zajistitelé, kteří jsou schopni porozumět businessu svých klientů, jsou připraveni poskytnout nová řešení a dodržet své sliby.

 

JOHANNES MARTIN HARTMANN , ČLEN PŘEDSTAVENSTVA, VIG RE

 

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE

 Pojistný obzor 


 

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články