Zájem o účastnické fondy III. pilíře stoupá


			Zájem o účastnické fondy III. pilíře stoupá
2.9.2013 Tiskové zprávy

Ve druhém kvartálu bylo v účastnických fondech III. pilíře 38 372 lidí, tedy skoro třikrát více než v prvním kvartálu. Tento nárůst zmírnil úbytek klientů ve transformovaných fondech, které jsou už od nového roku pro vstup uzavřené a počet klientů v nich bude postupně klesat, ať už z důvodu výplaty prostředků nebo proto, že se klienti rozhodnou přestoupit právě do účastnických fondů.

Transformované fondy už jsou uzavřené, lidé do nich už nemohou vstupovat. O úspěchu III. pilíře tak bude v budoucnu rozhodovat ochota lidí vložit peníze do účastnických fondů. V tomto směru se situace vyvíjí poměrně příznivě, počet klientů v účastnických fondech se ve druhém čtvrtletí ztrojnásobil,“říká Karel Svoboda, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Počty klientů budou i přes zájem o nové účastnické fondy zřejmě mírně klesat. „Odhaduji, že se postupně počet klientů ve třetím pilíři za několik let ustálí na zhruba 4,5 milionech účastníků, tedy na čísle, které platilo před loňským raketovým nárůstem," vysvětluje Karel Svoboda.


Objem finančních prostředků ve III. pilíři roste

Celkový počet klientů ve třetím pilíři mírně poklesl, objem finančních prostředků na účtech klientů ale stoupl. V prvním čtvrtletí bylo na účtech účastníků 256 344 milionů Kč, ve druhém už to bylo 264 770 milionů Kč. Vývoj ukazuje, že si lidé začínají odkládat měsíčně vyšší částky a že tak reagují na změny u III. pilíře, které začaly platit od nového roku. Od ledna totiž nemají klienti, kteří si spoří méně než 300 Kč, nárok na státní podporu, ti, kteří si naopak spoří 1000 Kč a více, dosáhnou na maximální státní podporu 230 Kč měsíčně, která je vyšší než u starých podmínek. „Je vidět, že lidé reagují i na neutěšenou vyhlídku státních penzí a zvyšují si své příspěvky ve III. pilíři,“ dodává Svoboda.

 

 


III. pilíř – počet účastníků


Transformované fondy

Účastnické fondy

Celkem

1. Q 2013

5071336

12723

5084059

2. Q 2013

5005004

38372

5043376

Rozdíl

-66332

25649

-40683

Přírůstek/úbytek

-1,31%

201,60%

-0,80%


Zdroj: APS ČR


 

Ve III. pilíři existují dva typy fondů


Transformované fondy: Jedná se o fondy, které k 1. 1. 2013 vznikly z původních fondů penzijního připojištění. Jejich účastníci mají garanci nezáporného zhodnocení a mohou si polovinu peněz vybrat po 15 letech spoření. Do těchto fondů již není možné vstupovat. Je z nich ale možné přestoupit do účastnických fondů.

Účastnické fondy: Tyto fondy vznikly nově k 1. 1. 2013, a pokud chce dnes někdo vstoupit do III. pilíře, může vstoupit jen do těchto fondů. Jejich účastníci sice nemají garanci nezáporného zhodnocení, mohou si ale volit různé investiční strategie, které mohou po dobu spoření měnit podle situace.


Asociace penzijních společností ČR

Zdroj: APS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články