VIG má více než 50% podíl na trzích střední a východní Evropy


			VIG má více než 50% podíl na trzích střední a východní Evropy

Vienna Insurance Group (VIG) skončila třetí čtvrtletí 2012 s rekordním čistým ziskem, který „překonal roční výsledek předkrizového roku 2007," jak konstatoval Peter Hagen, předseda představenstva a generální ředitel rakouské skupiny ve svém prohlášení. Země regionu CEE přispěly jak k celkovému zisku, tak k hrubému předepsanému pojistnému  více než 50 %, podporou dalšího rozšíření VIG v regionu střední a východní Evropy. "Stali jsme se, pokud jde o oblast od Baltu k Černému moři, motorem růstu. Zhruba 120 milionů lidí , kteří žijí v tomto regionu, stále čelí obrovské potřebě využít vše, co nabízí moderní pojišťovací řešení," uvedl Peter Hagen.

Zisk skupiny po zdanění vzrostl meziročně o 9 % na 341,4 miliónu eur. Současně s tím vzrostlo hrubé předepsané pojistné o 9,2 %, na 7,4 mld. eur. Také Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z investic) dosáhlo velmi dobré úrovně 96,9 %, a to i přes těžké ztráty, způsobené pojistnými škodami z bouří.

Trhy střední a východní Evropy jsou nejdůležitějším zdrojem obchodního růstu a vzrostly ve třetím čtvrtletí o 14 %. Pozoruhodný výsledek zajistila spolupráce s Erste Bank Group, která zaznamenala velmi pozitivní vývoj, vyčíslený dvouciferným růstem na Slovensku, Rumunsku a v České republice.

Podle výpočtu VIG se podíl společnosti na klíčových mezinárodních trzích (skupina 10 zemí včetně: Rakouska, Polska, České republiky, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Srbska, Ukrajiny a Maďarska) zvýšil o 1,5 procentního podílu, na 19,4 %. Nejvýznamnější úspěch patří polskému trhu, kde společnosti skupiny využily silné poptávky po produktech životního pojištění a konsolidované pojistné překročilo poprvé v historii hranici  jedné miliardy eur.

Mezi nejvýznamnější tendence, které v současné době ovlivňují podnikání VIG, patří především pokračující negativní vliv směnných kurzů v České republice, Polsku a Rumunsku stejně jako snaha o dosažení efektivity u pojištění automobilů v celém regionu.

Pokud jde o životní pojištění, jeho růst byl tažen jednorázově placeným pojistným na Slovensku a v Polsku, zatímco v České republice byl pokles jednorázově placeného pojistného kompenzován růstem běžně placeného životního pojištění.
XPRIMM

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS