Pojištění ekologické újmy: O hodnocení rizik


			Pojištění ekologické újmy: O hodnocení rizik
27.8.2012 Rizika

Na sklonku minulého roku společnost MARSH, s.r.o. informovala o blížících se povinnostech vyplývajících ze zákona o předcházení ekologické újmě (167/2008 Sb.).

K rozhovoru jsme pozvali Ing. Jakuba Šebka, rizikového inženýra společnosti MARSH, aby nás informoval o aktuální situaci v oblasti ekologické újmy.

Jak dlouho se věnujete Ekologické újmě?

Téma ekologické újmy sleduji samozřejmě již od roku 1998, kdy vstoupil v platnost zákon 167/2008 Sb. Od této doby mají provozovatelé vyjmenovaných činností objektivní odpovědnost za způsobenou nebo i jen hrozící ekologickou újmu. Odložená je pouze povinnost sjednání finančního zajištění, které zákon v určitých případech ukládá, a která začne platit od 1. 1. 2013. Letos jsme proto připravili řadu seminářů pro naše klienty i ostatní firmy ve spolupráci s hospodářskými komorami v rámci České republiky, kde jsme se přítomné snažili podrobně seznámit s povinnostmi, které nový zákon ukládá - provedení hodnocení rizik a povinnost finančního zajištění k náhradě nákladů.

Jaká je aktuální situace, co klienti nejvíce poptávají?

Vypracovali jsme si vlastní nástroj na provedení základního hodnocení rizik, prošli jsme si souvisejicí legislativu, byli jsme rovněž v kontaktu s Ministerstvem ŽP ohledně metodiky. Dále jsme analyzovali produkty pojišťoven, které toto pojištění začaly nabízet, abychom jako makléř nabídli klientům optimální řešení podle jejich konkrétních potřeb. První polovinu roku letošního roku jsme kromě prezentací na seminářích převážně zpracovávali základní hodnocení rizik ekologické újmy, ve druhé polovině se pak budeme více věnovat vlastnímu pojištění ekologické újmy.

Je základní hodnocení rizik něco, co si klient eventuelně zvládne provést sám, pokud ne, kolik taková služba stojí?

Nedá se odpovědět úplně jednoznačně. Na první pohled to hodnocení nevypadá příliš složitě, vzor je dán nařízením vlády, MŽP vydalo metodiku. Jak jsme si však na vlastní kůži ověřili, v praxi se objevuje řada věcí, které nejsou jednoznačné a sami se u některých hodnocení trochu "zapotíme". Myslím, že jednoduchou lokalitu by klient zvládl provést sám, předpokládá to však dobré znalosti z oblasti ekologie a relevantních právních předpisů, kterých je poměrně hodně.

Cena za zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č.167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. se odvíjí podle typu hodnoceného rizika a zejména podle počtu prováděných hodnocení. Zahrnuje analýzu činností, míst provozních činností a rizik, fyzickou prohlídku a samozřejmě výslednou zprávu. Protože podle zákona se provádí hodnocení rizik pro jednotlivé vyjmenované činnosti, a podle nařízení vlády také zvlášť pro každé místo provozní činnosti, tj. objekt / prostor nebo zařízení / technologickou jednotku, může se na jedné lokalitě jednat o řadu samostatných hodnocení (ve složitějších případech i o více než deset). Řádově se cena pohybuje v průměru kolem 2500 Kč za jedno hodnocení, ale konkrétní finanční nabídku vždy předkládáme na základě zhodnocení konkrétní situace.

Rád bych při té příležitosti zdůraznil, že každému hodnocení předchází osobní prohlídka lokality, proto pokud někdo tuto problematiku začne řešit až na poslední chvíli v listopadu nebo v prosinci, nemusíme pak už být kapacitně schopni hodnocení zpracovat a realizovat následné finanční zajištění. Proto pokud ještě někdo nemá hodnocení rizik zpracováno, měl by se tomu začít neprodleně věnovat.

Kolik klientů se již pojistilo a jak se pohybuje pojistné, to je asi otázka zajímající každého manažera při přípravě rozpočtu na příští rok?

Z hodnocení, které jsme doposud prováděli, jich většina vyšla pod stanovenou hranici 50 bodů. V takovém případě není finanční zajištění povinné, musím však zdůraznit, že odpovědnost platí pořád a nebude-li mít klient sjednáno pojištění, bude muset všechny náklady hradit ze svého. Příklad z nedávné doby - do nádrže na Rokycansku vytekla močůvka, hrozil úhyn ryb.

Tato událost je typickým důkazem toho, že tyto škody se prostě stávají bez ohledu na přijatá preventivní a zábranná opatření, případnou certifikaci ISO 14001 apod. Roční pojistné se řádově pohybuje kolem 3-10‰ ze sjednaného limitu - záleží na rizikovosti provozu. To je v porovnání s náklady na nápravu způsobené újmy (v uvedeném případě vyčištění nádrže, pořízení nových ryb, rozbory, monitoring atd.) poměrně zanedbatelný výdaj.

MARSH, s.r.o.

Zdroj: MARSH, s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články