Případ pozlacených tenisových raket


			Případ pozlacených tenisových raket
18.7.2013 Ze života

Na začátku to vypadalo  jako  banální nehoda. Jednalo se o čelní náraz osobního automobilu do zadní části druhého vozu.

Neobyčejnou se nehoda stala ve chvíli, kdy poškozený u České pojišťovny (ČP) uplatnil nejen škodu na zdraví a na zničené zadní části svého automobilu, ale navíc i finanční újmu ve výši téměř 1 milionu amerických dolarů. Tato suma měla představovat ušlý zisk poškozeného. Ten prý nebyl vzhledem k utrpěnému zranění schopen dostát svým závazkům a vyrobit pro zahraničního zákazníka pozlacené tenisové rakety zdobené drahými kameny.

Do celé věci se tedy vložili detektivové ČP, kteří ověřovali autenticitu předložené obchodní dokumentace. Výsledek jejich šetření, které probíhalo rovněž v zámoří, nepřinesl žádné velké překvapení. Údajným odběratelem zboží totiž byla tzv. shell company (neboli prázdná schránka), tedy jen formálně založená obchodní společnost ve skutečnosti nevykazující žádnou obchodní činnost.

V registrovaném sídle firmy v jednom z tzv. daňových rájů o ní nikdo nikdy neslyšel a chyběla i jakákoliv historie společnosti ve smyslu obchodním i reklamním. „Zakladatel“ této domnělé společnosti si dokonce ani nedal práci s vytvořením alespoň nějakých webových stránek a vůbec mu nevadily hrubé pravopisné chyby v anglické gramatice vyskytující se nejen ve firemní prezentaci, ale i v předložené „obchodní smlouvě“.

U firmy zprostředkující obchod s velmi luxusním zbožím věc vskutku nevídaná… Závěr tohoto příběhu byl tedy více než jasný, pojistné plnění za požadovaný ušlý zisk bylo zamítnuto a motorista mohl na vymyšlené miliony rychle zapomenout.

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články