Řecko: Drama pojistného trhu uprostřed vrcholící krize


			Řecko: Drama pojistného trhu uprostřed vrcholící krize
30.8.2012 Zahraničí

Od začátku roku 2012 zůstává stav řeckého pojišťovnictví zahalen tajemstvím, které je zaviněno řeckou finanční krizí.

Pojišťovny původně měly být  v roli klíčových investorů, kteří budou investovat do řeckých vládních dluhopisů a budou se podílet prostřednictvím programu PSI – (the Private Sector Involvement) na zapojení soukromého sektoru do řešení krize. Program byl sjednán mezi vládou a věřiteli. Prostřednictvím PSI plánu měla mít většina pojišťoven - pokud ne úplně všechny – přístup ke kapitálu, který potřebují, nebo měly mít šanci získat ho od svých akcionářů.

Mimořádně obtížné ekonomické a finanční prostředí způsobilo logicky pokles v odvětví pojišťovnictví. Výsledky loňského roku ukazují, že pojistné se v prvních třech čtvrtletích snížilo o jednocifernou částku (v porovnání se stejným obdobím roku 2010). Pokles byl mírně vyšší v oblasti životního pojištění než v segmentu neživotního. Když vezmeme tento výsledek v úvahu, můžeme usuzovat, že přes všechny problémy si může velké množství domácností ještě stále dovolit zaplatit jak neživotní, tak životní pojištění.
V některých případech se pojišťovnám dokonce podařilo podařilo mírně zvýšit předepsané pojistné nebo snížit částky, vyplácené za pojistné škody. V jiných společnostech byla ziskovost posílena tím, že se snížily provozní náklady.

Řecké pojišťovnictví vyvinulo pozoruhodné úsilí, aby se udrželo nad vodou v období hospodářských turbulencí, ale výsledky za první pololetí roku 2012 dokazují, že se to nedaří. Konkrétní čísla zveřejnila HAIC (the Hellenic Association of Insurance Companies).
Řecký pojistný trh v prvním pololetí letošního roku dosáhl 2,25 miliard eur, což je pokles o 7,85 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2011. Největší pokles - o 11,4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 zaznamenalo neživotní pojištění. Významný pád zaznamenalo také pojištění motorových vozidel, které kleslo o 15,8%.
Při pohledu na zveřejněná data lze téměř s jistotou potvrdit, že PSI program selhal a generuje pojišťovnám, působícím na řeckém trhu, značné ztráty.

 

Pojišťovny však nejsou zaměřeny na to, jak zlepšit své služby, zajistit lepší produkty pro své klienty a obnovit zdravě fungující pojistný trh. Řecké pojišťovny se v současné době soustředí jen na to, jak absorbovat ztráty, a to buď navýšením kapitálu, nebo oddělením neziskové části. Aby přežily, mnohé uvažují o prodeji zdravé části společnosti.

XPRIMM

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS