O vlku, koze a hadovi


			O vlku, koze a hadovi

Tak jsme se přeci jen dočkali. Po odhalení základního záměru regulovat provize v životním pojištění je už pár týdnů známé i paragrafové znění. Legislativní proces schvalování této změny ještě není sice dokončen, ovšem vzhledem k existující koaliční shodě, je její přijetí velmi pravděpodobné. Po prvních reakcích na způsob regulace se postupně vynořují další a další postřehy a objevují se i první odhady dopadů na životní pojištění a pojišťovnictví jako celek. V této atmosféře také začaly probíhat formální i neformální jednání mezi zainteresovanými stranami, tedy mezi pojišťovnami a zprostředkovateli. To vše je živnou půdou pro hledání způsobů, jak dosáhnout v odměňování zprostředkovatelů toho, co lze lapidárně popsat slovy „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

Není to nic překvapivého. Něčeho podobného jsme byli svědky pokaždé, když docházelo k nějakým legislativním změnám. Ať už to byl například „gender“ v roce 2012, nebo daňové změny v roce minulém. Návrhy padaly roztodivné, často poněkud bizardní. A tak snad jen v roce 2013, kdy jsme se všichni připravovali na nový Občanský zákoník, jsme se s ničím podobným téměř nesetkali. Bylo to způsobeno nejspíš tím, že nás v té době trápila nouze o interpretaci jednotlivých ustanovení a tak se fantazie soustředila spíše na hledání odpovědí na otázku „co tím chtěl básník říci“.

Nelze si nevšimnout jednoho obecně platného pravidla. Jakmile se totiž stát rozhodne nějakou oblast (nemusí jít jen o pojišťovnictví) regulovat, obvykle neustane, dokud nedosáhne svého. Jinak řečeno, pokud navrhovaná opatření nefungují, nebo se výrazně negativně dotknou těch, které mají chránit, regulaci upraví, lépe řečeno zpřísní. Příkladem je vývoj v kauze tzv. „šmejdů“, kdy je však snaha státu zatím nepříliš úspěšná. I přes řadu přijatých opatření, které měly aktivitám „šmejdů“ zabránit, jsou totiž senioři na „předváděcích akcích“ nadále bez skrupulí okrádáni. Běžné jsou přitom takové praktiky jako psychický nátlak, vyhrožování a občas dojde i na horší záležitosti. Buďme rádi, že v porovnání se „šmejdy“  jsou i ti největší manipulátoři z řad „takyzprostředkovatelů“ hotovými andílky.

Připravme se tedy na to, že pokud přijatá opatření v regulaci distribučních nákladů nezafungují, nebo budou mít „nepříznivý dopad“ na klienty, stát nejspíš opět zasáhne. Pokud se tedy chceme vyhnout nekonečnému kolotoči zpřísňování pravidel, měli bychom nastavit takové principy odměňování, které nebudou v rozporu s cílem regulace. To znamená, že by neměly napomáhat stávající praxi manipulace klientů a přepojišťování. Neřku-li k takovému jednání nesmí dokonce ani přímo či nepřímo motivovat. Tedy žádná řešení typu „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

Nelze ignorovat ani atmosféru očekávání, která se kolem této regulace vytvořila. U laické veřejnosti panuje přesvědčení, že nová pravidla budou pro klienty výhodná, protože budou dostávat v případě předčasného ukončení pojištění v prvních dvou letech platnosti smlouvy alespoň nějaké odkupné. Už se ale neříká, že jeho výše pro ně může být velkým zklamáním a také to, že v pátém (a možná už i ve čtvrtém) roce pojištění na tom budou s odkupným nejspíš hůře, než na tom jsou dnes. A to nemluvě o pravděpodobném zvýšení pojistného. Jak moc povyroste a jak hluboké bude zklamání z odkupného, záleží především na tom, jaký bude další vývoj v otázce výše provizí. To, že budou nadále růst, se zdá být neoddiskutovatelným faktem. Otázkou je, jak moc se zvýší. Objevily se už hodnoty jako 400 % ročního pojistného. Nejspíš to bude méně, nicméně je zapotřebí počítat s tím, že neúměrný a prudký růst provizí může být vnímán právě jako jedna z cest, jak na úkor klienta dosáhnout „nasycení vlka při zachování tělesné integrity kozy“.

Pokračování tohoto článku naleznete ve VIP sekci, po přihlášení.

Kateřina Lhotská
expert pro pojišťovací sektor, člen Finanční akademie Zlaté koruny

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Předbíhání událostem

lhotskak,  19. 11. 2015

Pane Šincle, děkuji za ocenění mého článku. Jen poznámka k Vaší "výtce". Článek jsme psala ještě před schvalováním novely zákona o pojišťovnictví a vycházela jsme z toho, že když existuje nějaká "koaliční shoda a dohoda", tak bude také dodržena. Události mě přesvědčily o tom, že jsem byla v tomto předpokladu velice naivní, protože v této koalici nemají dohody cenu ani toho papíru, na kterém jsou sepsány. V rámci objektivity musím uznat, že  současná koalice není zdaleka první, pro kterou to platí. Bohužel...

Špatné úvahy - 4. část

15. 11. 2015

Klienti mi věří proto, že jsem slušný člověk. A budu bojovat vždy a všude veřejně proti korupci, proti likvidaci konkurence s pomocí zákona.

Špatné úvahy - 3.část

15. 11. 2015

Tak jsem se na vás vyspal, paní Lhotská! Povězte mi, proč se JEN zamýšlíte nad náklady pojišťoven a nad výší provize zprostředkovatele, nad pokusy přežít na trhu, čemuž říkáte drážděním hada bosou nohou? Proč se nezamýšlíte nad důvodem regulace, má-li být spravedlivá? Pokud někdo je slušný poradce, proč by mu lidé = zákonodárci = stát měli závidět výdělek? Třeba vámi nemusím rovnou pohrdat, že jste ve skupině korupčníků. Prostě jste jen pomýlená? Kde berete odvahu psát o mé práci, když vy máte pěkný plat za docházku do E&Y, který vám nikdo nenařídí přijmout lineárně v příští pětiletce?  Mně nikdo zadarmo nic nedá!  Musím si důvěru mých klientů zasloužit a mám k tomu nemalé náklady. Budu bojovat za svobodu příjmy dosahovat a také je i udržet. Budu své názory i nadále šířit a ovlivňovat odbornou i obecnou veřejnost a také poslance.

Klienti mi věří proto, že jsem slušný člově

Špatné úvahy - 2.část

Pavel Hanzl,  14. 11. 2015

Jste zastánce části zákona, která má sloužit konkurenčnímu boji proti nezávislým finančním poradcům. A to je špatně, paní expertko. Asi zas taková expertka nejste. Do naší práce nepatří jen produktové detaily. Patří tam především edukace českých lidí a nezávislý výběr řešení.

Špatné úvahy - 1. část

Pavel Hanzl,  14. 11. 2015

Paní Lhotská, nemám vás rád pro silné indicie, že jste zkorumpována jako pan Šincl. O finančních poradcích si negativně již půl roku dovolujete psát jen proto, že se zabývají i pojištěním, které jste vystudovala. Ale patrně nikdy jste finanční poradkyní nebyla. I vámi pohrdám.

RSS

Související články