Rekordní výsledek Vienna Insurance Group: Zisk prolomil hranici 300 miliónů eur


			Rekordní výsledek Vienna Insurance Group: Zisk prolomil hranici 300 miliónů eur

Koncernové pojistné Vienna Insurance Group vzrostlo na zhruba 5,3 mld. eur (to je růst o 11,7 procenta). Zisk koncernu před zdaněním prolomil hranici 300 milionů eur (nárůst o 6,9 procenta na 301,7 mil. eur). To znamená výrazné zvýšení o 6,9 procenta ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Ještě výraznější růst zaznamenal zisk koncernu po zdanění a odečtení menšinových podílů, který stoupl o 7,5 procenta na 231,3 mil. EUR.

Zisk v zemích střední a východní Evropy vzrostl o výrazných 13,6 procenta. Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z finančních investicí) se v 1. pololetí 2012 podařilo snížit na vynikajících 96,6 procenta, pohybovalo se tak velmi výrazně pod hranicí 100 procent.

 „I v probíhajícím obchodním roce se Vienna Insurance Group daří v náročném tržním prostředí důsledně zvyšovat hospodářský výsledek“, komentuje Dr. Peter Hagen, předseda představenstva a  CEO Vienna Insurance Group vývoj za 1. pololetí 2012 a uvádí: „Růst zisku o téměř 7 procent zcela odpovídá našim cílům zachovat nízké volatility a trvale zvyšovat výnosnost. Mimořádně potěšující na tomto vývoji je skutečnost, že zisk ze zemí střední a východní Evropy vzrostl o více než 13 procent. Opět to dokazuje správnost naší strategie jako největšího mezinárodního pojišťovacího koncernu v tomto regionu.“

Vienna Insurance Group získala v 1. pololetí 2012 předepsané (konsolidované) pojistné v celkové výši 5,3 mld. eur a dosáhla tak oproti porovnávacímu období minulého roku nárůstu o 11,7 procenta.

Finanční investice koncernuvčetně likvidních prostředkůtvořily k 30. červnu 2012 29,1 mld. eur. Výsledek finančního hospodaření představoval celkem 581,4 mil. eur a byl tak zvýšen o 4,9 procenta.

 

Výsledky za jednotlivá odvětví za 1. pololetí 2012 (konsolidováno)

V oblasti neživotního a úrazového pojištění bylo celkem předepsáno pojistné ve výši 2,6 mld. eur, což odpovídá nárůstu o 2,4 procenta.

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group získaly v segmentu životního pojištění pojistné ve výši 2,5 mld. EUR a dosáhly tak přírůstku 24,1 procenta, zejména díky silnému růstu v Polsku.

V odvětví zdravotního pojištění dosáhla Vienna Insurance Group předepsaným pojistným ve výši 194,2 mil. EUR růstu o 7,5 procenta.

 

Výsledky podle regionů

Česká republika

Koncernové společnosti v České republice získaly předepsané pojistné ve výši 927,8 mil. eur.

V oblasti neživotního pojištění dosáhlo předepsané pojistné výši 523,5 mil. eur. V životním pojištění představovalopředepsané pojistné celkově 404,2 mil. eur.

V České republice jsou koncernové společnosti Vienna Insurance Group s tržním podílem 30,2 procenta jedničkou pojistného trhu.

Zisk (před zdaněním) vzrostl oproti stejnému období předchozího roku o 1,7 procenta na 92,9 mil. eur.

Combined Ratio dosáhlo velmi dobrých 93,9 procenta.

Slovensko

Koncernové společnosti na Slovensku zvýšily předepsané pojistné o 5,6 procenta na 358,1 mil. eur.

Nárůstem o 2,8 procenta zaznamenal segment neživotního pojištění předepsané pojistné ve výši 176,0 mil. eur. V životním pojištění bylo taktéž dosaženo nárůstu o 8,6 procenta, předepsané pojistné představovalo 182,1 mil. eur.

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group upevnily tržním podílem ve výši 34,1 procenta své postavení jedničky na slovenském pojistném trhu.

Zisk(před zdaněním) vzrostl o 2,6 procenta na 29,3 mil. eur.

Ukazatel Combined ratio dosáhl 95,8 procenta.

Rakousko

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rakousku získaly předepsané pojistné v přibližné výši 2,3 mld. eur a dosáhly tak přírůstku o 4.5 procenta. V neživotním a úrazovém pojištění stouplo předepsané pojistné o 11,3 procenta na celkově 1,2 mld. eur. V životním pojištění byl zaznamenán pokles pojistného o 2.2 procenta na částku 999,4 mil. eur.

Zisk (před zdaněním) dosáhl 144,3 mil. eura zvýšil se o 3,0 procenta.

Ukazatel Combined ratio představoval velmi dobrých 93,5 procenta.

Polsko

Díky výraznému nárůstu o 91,2 procenta získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group na polském trhu předepsané pojistné ve výši 952,2 mil. eur. Tento vysoký nárůst pojistného byl dosažen díky silné poptávce po životním pojištění, zejména v oblasti jednorázově placeného pojištění prostřednictvím bankovního odbytu.

V segmentu neživotního pojištění představovalo předepsané pojistné 302,4 mil. eur. V životním pojištění bylo díky výraznému nárůstu získáno předepsané pojistné ve výši 649,8 mil. eur.

Zisk (před zdaněním) vzrostl v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 14,0 procenta na celkově 28,0 mil. eur.

Combined Ratio se opětovně podařilo snížit o 2 procentní body na celkových 98,0 procenta, což je výrazně pod hranicí 100 procent.

Rumunsko

Rumunské koncernové společnosti získaly předepsané pojistné v celkové výši 235,7 mil. eur a jsou tak i nadále jedničkou na pojistném trhu.

V oblasti neživotního pojištění došlo v souvislosti s restrukturalizací portfolia k poklesu předepsaného pojistného na 184,1 mil. eur. V životním pojištění předepsané pojistné stouplo o 2,1 procenta na 51,6 mil. eur.

V 1. pololetí 2012 byla vykázána ztráta ve výši 4,1 mil. eur.

Combined ratio představovalo 110,4 procenta.

Ostatní trhy

Segment Ostatní trhy tvoří Albánie, Bulharsko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

V tomto segmentu získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 477,3 mil. eur, což představuje výrazný nárůst o 16,3 procenta. V oblasti neživotního pojištění stouplo předepsané pojistné o 10,3 procenta a dosáhlo 298,2 mil. eur. V životním pojištění zaznamenalo předepsané pojistné nárůst o 28,0 procenta na 179,1 mil. eur.

Zisk (před zdaněním) dosáhl 11,4 mil. eur.

Combined ratio mírně přesáhlo 100 procent.

 

Výhled do konce roku 2012

V roce 2012 bude hlavní pozornost zaměřena především na další podporu organického růstu; znamená to, že obchodní činnost bude rozvíjena s dosavadními společnostmi. To však nevylučuje akvizice vhodně zapadající do pojišťovacího portfolia. Cílem Vienna Insurance Group je i v následujících letech růst výrazněji než trh. Management Vienna Insurance Group i nadále usiluje o zachování co nejnižší volatility při zohlednění hospodářského rámce. Navíc Vienna Insurance soustavně prověřuje možnosti potenciálních úspor s cílem jejich co nejlepšího využití.

VIG

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS