Nepřiměřené požadavky na pojistný sektor


			Nepřiměřené požadavky na pojistný sektor
6.4.2010 Legislativa

Odpověď: Navržená opatření CEIOPS vedoucí k zpřísnění kalibrace kapitálového požadavku a uznatelnost jednotlivých položek kapitálu, zejména pak případných přebytků v technických rezervách, by znamenala pro sektor českého pojišťovnictví dodatečnou kapitálovou potřebu ve výši cca 45-60 miliard korun. Tato suma představuje zisk celého sektoru za 5 let v předkrizových dobách. Tato i další zatížení pojišťoven budou v případě jejich přijetí buď přenesena na pojistníky, nebo povedou k odchodům některých významných společností z našeho trhu. I na evropské úrovni se začíná nahlas mluvit o odchodech některých pojišťoven mimo EU.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.