FreshFlow Systems

FreshFlow Systems

IČO: 24299057

Sídlo: Pražská 636
252 41 Dolní Břežany
Praha - západ

Telefon: +420 702 035 541

Web: http://www.freshflow.cz/


Systém FreshFlow pro řízení obchodních aktivit je založený na jednoduchém, ale silném principu –vedení sdílených diářů, do kterých uživatelé strukturovaně zadávají klíčová data. Třídí jak aktivity, tak jejich výsledky. To vše pomocí několika kliknutí na předdefinované položky menu. Z těchto dat se automaticky tvoří statistiky o počtech a úspěšnosti aktivit. Hlavními přednostmi projektu je snadná implementace a jednoduchost užívání, kterou oceňují i současní klienti jako Partners nebo Allianz.

Diář je propojený s databází klientů, která obsahuje nejnutnější data potřebná pro rychlou každodenní práci obchodníků. FreshFlow tedy nesupluje CRM. Představit si jej můžete představit jako pomyslnou nástavbu CRM systémů, která jim ve vlastním rozhraní dává potřebný řád a přehledy. Součástí řešení je mobilní aplikace, která zaznamenává informace o klíčové obchodní aktivitě – telefonátech a jejich výsledcích. Na kartě klienta se zobrazuje jak historie schůzek, tak historie telefonátů a jejich status.

FreshFlow nabízí také další unikátní využití sdílených diářů. Ocení je například call centra, která díky nim mohou efektivně spolupracovat s externími partnery. Mají dokonalý přehled o leadech, mohou sledovat jejich stav nebo s nimi pracovat při managementu kampaní. Ve FreshFlow vidíte, jak jsou konkrétní lidé vytížení a efektivní, zda plní nastavený počet schůzek a v jakých aktivitách si vedou dobře nebo je potřebné na nich zapracovat. To se promítá do byznysu firmy a vy máte jedinečnou možnost podchytit problematické body včas. Své o tom ví především pojišťovny či společnosti ve finančním poradenství, pro které je tato aplikace pravým obchodním požehnáním.

.

Související články