Česká společnost aktuárů

Česká společnost aktuárů

Sídlo: Česká společnost aktuárů
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Neváhejte nás kontaktovat

Telefon: 49276034

Web: https://www.actuaria.cz/


Česká společnost aktuárů byla ustavena v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků, založeného 27. února 1919.

ČSpA představuje dobrovolný svazek aktuárů a jiných odborníků zajímajících se o odvětví pojistné matematiky.

Usiluje o další rozvoj této vědy, její popularizaci i o uplatnění oborových vědecko-výzkumných výsledků v praxi. Současně spolupracuje s dalšími, zejména zahraničními, pojistněmatematickými institucemi.

Zastupuje české aktuárství v Mezinárodní aktuárské asociaci a v Evropské aktuárské asociaci, jejichž standardy a doporučení uvádí v platnost.

Podporuje sdílení odborných informací mezi svými členy a zaručuje se za odbornou způsobilost těch členů ČSpA, jimž vydá příslušné osvědčení.

Související články