NPS Group

NPS Group

IČO: 25784242

Sídlo: Školská 281
280 02 Kolín

Telefon: 321  719 111

Web: https://www.npsg.cz/


Společnost NPS Group s.r.o. působí na pojistném trhu od roku 1999. Garantuje svým klientům vysokou odbornost a prvotřídní kvalitu makléřských služeb, které poskytuje po celém území České republiky i Slovenské republiky. NPS Group s.r.o. vystupuje jako pojišťovací makléř, pojišťovací agent a od roku 2013 také jako investiční zprostředkovatel řádně registrovaný rozhodnutím České národní banky.

Společnost NPS Group má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu - profesní odpovědnost na částku 50 milionů korun a řídí se kodexem etiky pojišťovacích makléřů.

Tým pracovníků společnosti NPS Group s.r.o. má potřebné odborné znalosti, praktické zkušenosti a dovednosti. Pro své klienty vyhledává optimální pojistnou ochranu a zprostředkovává pojištění. Společnost není smluvně vázána pouze k jednomu výhradnímu pojistiteli. Zprostředkovatelské smlouvy má uzavřeny s celou řadou předních domácích i zahraničních pojišťoven působících na pojistném trhu v České republice.

Související články