Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Sídlo: Španělská 2, 120 00, Praha 2

Telefon: (+420) 221 628 507-8

Web: http://casfpz.cz/


Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

ČASF reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, vyvíjí nicméně i významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které s celkovým počtem 25 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví.

V jeho čele stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a také další významné osobnosti.

Související články