Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Sídlo: Španělská 2, 120 00, Praha 2

Telefon: (+420) 221 628 507-8

Web: http://casfpz.cz/


Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. ČASF reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, vyvíjí nicméně i významnou samoregulační a analytickou činnost.

Jde o sdružení, které s celkovým počtem 24 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V jeho čele stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a také další významné osobnosti.

Členská základna ČASF představuje drtivou většinu trhu finančního zprostředkování a poradenství. Agregované ukazatele vycházející z dosavadních statistik ukazují, že členské firmy představovali v roce 2017 následující tržní podíly na jednotlivých produktových trzích:

  • ŽP (běžně placené, předepsané pojistné nový obchod): 38,7 %
  • Investiční fondy a nástroje (prodeje celkem): 13,3 %
  • Hypoteční úvěry (smluvní jistina celkem):                         34,7 %
  • Celkový počet poradců (podřízení pojišťovací zprostředkovatelé): 14 472
  • Celkový počet nových klientů: 304 549


Jinými slovy členské společnosti ČASF zprostředkují každou třetí korunu do životního pojištění v ČR, každou desátou korunu investovanou do investičních fondů a více než třetinu hypotečních úvěrů na bydlení. To vše u více než tři sta tisíc obsloužených klientů za uplynulý rok.

Související články