LAPA SERVICE

LAPA SERVICE

Sídlo: IBC budova C - 4. patro
Příkop 843/4, 602 00 Brno

Telefon: +420 545 211 140

Web: https://www.lapaservice.com/


LAPA je silná a stabilní společnost, která působí na středoevropském trhu jako odhadce škod (Loss Adjuster) a provádí oceňování majetku (Property Appraisement). Její doménou jsou zejména škody vzniklé z pojištění průmyslu a podnikatelů, kdy dojde k poškození nebo zničení jak movitého tak nemovitého majetku včetně přerušení nebo omezení výroby poškozeného (business interruption losses).

O kvalitě služeb společnosti LAPA vypovídá spolupráce s renomovanými pojistiteli, makléři a mnoha nadnárodními společnostmi. Firma nemá žádné majetkové ani jiné vazby na pojišťovny, zajistitele, banky nebo další instituce, což je základem její plné nezávislosti.

LAPA – nabízí rychlý a plně profesionální servis v oblasti odhadů škod a oceňování majetku, který je zaměřen na posuzování příčin vzniku škod a vyčíslení jejich výše dle příslušných pojistných smluv. LAPA má vypracovány a výhradně používá metodické postupy pro jednotlivé druhy škod a veškerá činnost je prováděna podle mezinárodně uznávaných standardů.

V LAPA týmu jsou zkušení experti a znalci, kteří mají cenné zkušenosti z likvidace škod a jsou znalci, kteří byli jmenováni ministrem spravedlnosti nebo předsedy jednotlivých krajských soudů.

Související články