Pojišťovací makléřství INPOL

Pojišťovací makléřství INPOL

IČO: 63998599

Sídlo: Zbuzkova 141/47
Vysočany
190 00 Praha 9
Česká republika

Telefon: +420 277 016 460

Web: http://www.inpol.cz/


Pojišťovací makléřství Inpol, člen Asociace českých pojišťovacích makléřů, je právnickou osobou - akciovou společností, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 3440 a je na základě registrace u České národní banky - orgánu státního dozoru v pojišťovnictví vedena jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. - zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí v platném znění, oprávněna k provádění zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti pojišťovnictví.

Společnost vznikla v roce 1994, jako společnost s ručením omezeným. Již v roce 1995 se transformovala na společnost akciovou. Svým klientům zajišťujeme komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv, při likvidaci pojistných událostí, přípravě a realizaci individuálních pojistných programů, vytváření strategie krytí poj. rizik atd.

Pojišťovací makléřství Inpol, a.s. patří objemem předepsaného pojistného k největším společnostem svého druhu na území České republiky. Naše služby jsou využívány mnoha významnými zákazníky působícími ve všech oblastech průmyslové a obchodní činnosti vč. energetiky, stavebnictví, lehkého průmyslu, dopravy, služeb, kultury, médií atd.. V neposlední řadě patří k našim klientům i kraje, obce a města či městské části stejně jako státní instituce.

Vzhledem ke skutečnosti, že spolupracujeme s celým spektrem pojišťoven, působících na českém trhu, dokážeme poskytovat svým klientům vyčerpávající a vždy aktuální informace o možnostech pojištění a na základě porovnání a vyhodnocování produktů nabízených pojišťovnami doporučit klientům nejvhodnější a nejvýhodnější kombinace těchto produktů s ohledem na jejich specifické potřeby.

Za vysokou profesionalitu při provádění všech výše uvedených činností ručíme svým klientům nejen vysokou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi svých čtyřiceti zaměstnanců, ale i vlastním pojištěním profesní odpovědnosti, a to částkou do výše 1 miliardy Kč. V zájmu neustálého zvyšování úrovně poskytovaných služeb implementovala společnost v r. 2002 systém řízení kvality dle normy ISO 9001-2000 a v roce 2009 dle normy ISO 9001 - 2008.

Jednou z velmi žádaných činností u klientů, kteří jsou společnostmi s částečnou či úplnou majetkovou účastí státu, městy a obcemi, je zajišťování přípravy veřejných soutěží při výběru pojistitele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek vč. odborného vyhodnocení jednotlivých nabídek. V tomto směru naše společnost disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi vyplývajícími z již realizovaných veřejných soutěží.

V zájmu informační otevřenosti vůči veřejnosti a klientům se naše společnost každoročně podrobuje procesu ratingu u mezinárodní ratingové agentury Moody´s Investors Service.

Související články