Pojišťovací makléřství Inpol navýšilo výnosy o cca 7 %


			Pojišťovací makléřství Inpol navýšilo výnosy o cca 7 %

Makléřské společnosti začínají publikovat své výroční zprávy a výkazy. Podívejme se tak ve zkratce, jak se jednotlivým makléřům v loňském roce dařilo. Jejich výsledky se také odrazí v exkluzivním žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů, který oPojištění.cz pravidelně vydává začátkem podzimu. Dnes se podívejme na výsledky společnosti Pojišťovací makléřství Inpol.

Společnost Pojišťovací makléřství Inpol vznikla v roce 1994 jako společnost s ručením omezeným. Již v roce 1995 se transformovala na společnost akciovou. Svým klientům zajišťuje komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv, při likvidaci pojistných událostí, přípravě a realizaci individuálních pojistných programů, vytváření strategie krytí pojistných rizik atd.

Rok 2017 byl pro společnost úspěšný. V objektivně ověřitelném kritériu „Tržby z prodeje služeb“ došlo k růstu, když společnost za 2017 vykázala částku 131 913 tis. Kč. Pro srovnání v roce 2016 tomu bylo 122 868 tis. Kč. Bylo dosaženo navýšení výnosů o cca 7 % a provozní hospodářský výsledek činil 20 038 tis. Kč. Konkrétněji společnost vykázala v kritériu „Tržby pojišťování – inkaso“ částku 112 668 tis. Kč., v kritériu „Tržby pojišťování – čisté provize“ částku 19 245 tis. Kč. a „Provozní výnosy“ byly 2608 tis. Kč.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Jací jsou Češi řidiči?


Regionálně všechny pobočky vykázaly kladné hospodářské výsledky kromě nově založené pobočky v Plzni, která vykázala ztrátu ve výši 1 mil. Kč., která je, vzhledem k plánovaným akvizicím v oblasti její působnosti, akceptovatelná. V oblasti nákladů vzrůstá tlak na zvyšování mezd, společnost se snaží udržet tento trend v přiměřených mezích a řešit v případě dobrých hospodářských výsledků spíše na bázi odměn.

V rámci legislativních změn se u poskytovaných služeb se společnost zaměřila v uplynulém období na další vylepšení systému evidence dat (především v oblasti likvidace škod) a úpravy potřebné pro splnění požadavků dle GDPR, v důsledku toho bylo nezbytné též realizovat investice do HW a SW. Vzhledem k nové legislativě neustále narůstá povinná administrativa bezprostředně spojená s poskytovanými službami, což výrazně ovlivňuje náklady – zvyšuje se množství neproduktivní práce, kterou musí zejména makléři vykonávat. Ve společnosti proběhla v červnu 2017 certifikace systému řízení rizik dle ISO 9001-2015 s pozitivním výsledkem.

Společnost Pojišťovací makléřství Inpol se též opakovaně, přes vyšší náklady, podrobila analýze ratingové agentury Moody´s, jejíž výsledky tato agentura pravidelně publikuje na svém webu, a klienti tak mají možnost se přesvědčit o stavu společnosti na základě informací ze zcela nezávislého zdroje. 

Více informací ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články