Generali prodává 89,9 % své životní pojišťovny v Německu


			Generali prodává 89,9 % své životní pojišťovny v Německu

Generali Group zveřejnila začátkem července prohlášení, v němž informuje o prodeji 89,9 % podílu ve své životní pojišťovně – Generali Lebensversicherung AG – v Německu. Hodnota této transakce se blíží 1 mld. eur a celkový příliv finančních prostředků pro Generali dosáhne téměř 1, 9 mld. eur.

V tiskovém prohlášení jsou prezentovány například následující informace:

  • inovativním partnerem Generali je Viridium Gruppe a cílem je udržitelná správa pojistného kmene Generali Lebensversicherung AG (dále jen „Generali Leben“)
  • ocenění 100 % Generali Leben se blíží 1 mld. eur, včetně 125 mil. eur, jež lze získat v případě změny pravidel pro tvorbu rezerv. Navíc by měla být Generali Group uhrazena hodnota půjček ve výši 882 mil. eur, čímž by příliv finančních prostředků dosáhl téměř 1,9 mld. eur
  • transakce je plně v souladu se strategickou ambicí Generali Group lépe vyvážit své portfolio, významně snížit vystavení úrokovému riziku a zlepšit výnos z rizikového kapitálu
  • transakce bude mít pozitivní dopad na solventnost Generali v Německu (navýšení příslušného ukazatele o 43,3 procentních bodů) i na solventnost celé Generali Group (vzestup příslušného ukazatele o 2,6 procentních bodů)
  • smluvní závazky vůči klientům zůstanou beze změny. Klienti budou moci nadále využívat vynikající standardy služeb zaručené odborností společnosti Viridium a její dohodou o úrovni služeb s Generali Německo. Generali si ponechává 10,1 % účast v Generali Leben a jedno místo v dozorčí radě
  • společnost Generali Investments Europe bude spravovat aktiva Generali Leben po dobu pěti let a obdrží za to celkový kumulativní poplatek ve výši 275 mil. eur
  • Generali bude mít možnost investovat ve formě minoritního podílu do společnosti Viridium, a to za předpokladu úspěšného dokončení hloubkové kontroly

Mohlo by vás zajímat: Jak využívat technologie IoT a vzniklá data v pojišťovnictví?


Pokud jde o společnost Viridium Gruppe, tak sama se prezentuje jako přední specialista na efektivní správu pojistných kmenů životního pojištění v Německu. Základem její podnikatelské činnosti jsou služby orientované na klienty, výkonné řízení investic a efektivní správa pojistných kmenů

Společnost Viridium Gruppe vydala k dané transakci aktuální tiskovou zprávu dne 13. července 2018, v níž oznámila podepsání kupní smlouvy o koupi Generali Leben a založení širokého partnerství s Generali. Současně potvrdila všechny údaje, jež byly zveřejněny dne 5. července 2018 (viz výše tiskové prohlášení Generali) i úplnou kontinuitu pro pojistníky a zdůraznila, že o nabytý pojistný kmen bude spolehlivě pečováno

Viridium rovněž sdělila, že danou transakcí vzroste její pojistný kmen o cca 4 mil. pojistných smluv životního pojištění. Potvrdila též, že Generali Německo má opci získat až 10 % účast ve Viridium Gruppe. Klienti budou podle Viridium Gruppe moci profitovat z přechodu na její platformu

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články