Generali představuje Bel Mondo: Nové rizikové ŽP


			Generali představuje Bel Mondo: Nové rizikové ŽP
2.3.2018 Tiskové zprávy

Rok 2018 začala pojišťovna Generali s produktovou inovací v oblasti životního pojištění. Na trh uvedla životní pojištění v čistě rizikové podobě s názvem Bel Mondo. Reaguje tak na zájem klientů, kteří upozaďují investice a přináší ještě něco navíc.

Úplnou novinku na českém trhu představuje u Bel Monda progresivní plnění, které je v nových souvislostech k dispozici u doplňkových životních rizik, tedy pojištění invalidity, pojištění závažných a také onkologických onemocnění. „Čím déle klient využívá naše životní pojištění, tím vyšší plnění v případě pojistné události získá,“ upřesňuje Pavel Sivák, senior manažer životního pojištění Generali. Po pěti letech trvání smlouvy představuje plnění progresi 120 %, po deseti letech už 140 % a po 15 letech 160 %.

Status dítěte DO 26 LET

Životní pojištění Bel Mondo pojišťuje dětskými sazbami i mladé lidi až do 26 let věku. Tento přístup přitom není podmíněný tím, aby klient studoval. „Podstatné je, že po dovršení této věkové hranice umožňujeme klientovi pokračovat v pojištění při zachování rozsahu pojistné ochrany, a to bez zkoumání zdravotního stavu,“ vysvětluje Pavel Sivák. Výhodou je, že klientovi se fakticky zlevňuje úrazová složka pojištění.

Kombinované pojištění

Bel Mondo také pracuje s tzv. doplňkovým kombinovaným pojištěním. To představuje balíček tří rizik (pojištění smrti, invalidity I. až III. stupně a závažných onemocnění), za která se ale hradí sazba jen za dvě rizika. V případě pojistné události získá klient pojistné plnění z první pojistné události uvedené v navoleném balíčku, ke které dojde. Poté doplňkové kombinované pojištění zaniká. „Doplňkové kombinované pojištění slouží k pokrytí například potřeb hypotečního úvěru, leasingu, nebo spotřebitelské půjčky. A to za cenu, která je nižší, než kdyby klient uzavíral tato tři rizika samostatně,“ říká Pavel Sivák.

Další výhody

Bel Mondo dále nabízí další zajímavé produktové výhody. Například příspěvek 20 000 Kč na nákup léků u pojištění onkologických a závažných onemocnění. K dispozici je také pojištění poúrazové péče, kde je možné čerpat 100 000 Kč na nehrazenou zdravotní péči v podobě terapií, masáží, laserových operací nebo například k nákupu kompenzačních pomůcek. Generali rovněž klientům poskytne tzv. rizikovou prémii. Ta se vyplácí po dožití smlouvy, respektive v případě úmrtí první pojištěné osoby. Dosahuje 15 % z předepsaného a zaplaceného pojistného za každý započatý měsíc. A to od 25. měsíce trvání smlouvy.

O 50 % vyšší pojistné plnění

Zaváděcí akce na nové životní pojištění s sebou přináší i časově omezenou nabídku. U všech smluv pojištění Bel Mondo, které klienti uzavřou do 31. března 2018, pojišťovna Generali v případě plnění po úrazu, nemoci nebo u dalších vybraných rizik poskytne o 50 % vyšší pojistné plnění. Konkrétně se to týká případů již zmiňovaného kombinovaného pojištění a pojistných událostí dětí do 14 let (v souvislosti se závažnými onemocněními, pojištěním péče o zdravotně postižené dítě a pojištěním denní dávky při pobytu v nemocnici). O polovinu vyšší odškodnění se vztahuje také na případy pojistné události vzniklé při nezaviněné autonehodě.

Rizikové životní pojištění Bel Mondo - stručný přehled

Životní pojištění

 • pojištění smrti (konstantní i klesající pojistná částka)
 • pojištění invalidity III. stupně (progresivní plnění i klesající pojistná částka)
 • pojištění invalidity II. a III. stupně
 • pojištění invalidity I., II. a III. stupně
 • pojištění závažných onemocnění (progresivní plnění i klesající pojistná částka)
 • pojištění zproštění od placení pojistného
 • pojištění péče o zdravotně postižené dítě
 • pojištění onkologických onemocnění
 • kombinované pojištění (progresivní plnění i klesající pojistná částka)

Úrazové pojištění

 • pojištění smrti úrazem vč. následkem autonehody (s progresí i bez)
 • pojištění trvalých následků úrazu (vč. následkem autonehody)
 • pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu (s progresí i bez)
 • pojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy
 • pojištění hospitalizace následkem úrazu
 • pojištění poúrazové péče

Nemocenské pojištění

 • pojištění dávky při pobytu v nemocnici
 • pojištění dávky při pracovní neschopnosti
 • pojištění pro případ ošetřování dítěte 

 – žádné poplatky mimo pojistné

 – až 8 osob na jedné smlouvě

 – rodinná asistence automaticky (odborná péče o dítě pojištěného, lékař a právník na telefonu,
     péče o domácího mazlíčka a další)

 – rozšířené pojištění sportů

 – klesající pojistné částky pro 1. a 2. pojištěnou osobu

 – individuální pojistné doby pro všechny pojištěné

 

 

 

 

Zdroj: Generali Pojišťovna a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články