Asociace českých pojišťovacích makléřů

Asociace českých pojišťovacích makléřů

IČO: 63 83 61 73

Sídlo: nám. Winstona Churchilla 2
130 00  Praha 3  

Telefon: +420 603 200 088

Web: http://www.acpm.cz


Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena v březnu 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které pociťovaly nutnost, aby se tyto konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této nové profese ve sféře českých finančních služeb.

AČPM spatřuje své hlavní poslání v několika základních oblastech, jako je legislativa, etika, publicita, vzdělávání, odborné otázky profese a mezinárodní kontakty.

AČPM je připomínkovým místem pro návrhy zákonných norem z oblasti pojišťovnictví. Rozhodujícím způsobem se spolupodílela na přípravě zákona č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí i příslušné prováděcí vyhlášky. Svými stanovisky a návrhy se zároveň podílela na podobě a obsahu směrnice EU o zprostředkování pojištění (IMD). AČPM se také věnovala revizi zákona č. 38/2004 a revizi evropské směrnice (IMD II, resp. IDD). Asociace se rovněž aktivně podílela na tvorbě zákona o distribuci pojištění a zajištění (č. 170/2018 Sb.)

Prestiž každé profese je ohrožována neetickým chováním některých jedinců. Asociace se snaží možnost takových excesů eliminovat a vyžaduje důsledné dodržování Kodexu etiky člena AČPM. K řešení závažných porušení Kodexu je ustavena Etická komise AČPM.

V říjnu roku 1998 byla AČPM přijata za člena BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů) a zapojuje se do jejích aktivit. Toto členství, jakož i členství v dalších dvou mezinárodních organizacích (Světová federace pojišťovacích zprostředkovatelů WFII a Partneři zprostředkovatelů POI) pro AČPM znamená, že může jednak využívat cenných informací, které BIPAR zprostředkuje, podílet se na zkušenostech dalších asociací i spolehnout se na jejich kolegiální pomoc, jednak se může spolupodílet na tvorbě relevantní legislativy Evropské unie.

Členstvím v BIPAR se naší Asociaci otevřelo okno do světa. Máme bezprostřední informace o událostech týkajících se pojišťovnictví a zprostředkovatelství v Evropské unii a v jejích členských státech i jinde ve světě. AČPM naopak poskytuje informace o českém pojistném trhu zájemcům ze zahraničí a zprostředkovává svým členům řadu zajímavých nabídek.

Související články