STAR INSURANCE GROUP

STAR INSURANCE GROUP

IČO: 07749589

Sídlo: U zákrutu 1778/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Web: https://www.starinsurance.cz/


STAR INSURANCE GROUP je nově vytvořený subjekt, který představuje významnou sílu na trhu zprostředkovatelů pojištění. Je to jasný signál pro celý pojišťovací trh, že se i středně velcí hráči dokáží spojit a prosazovat své zájmy jednotně.

Díky sdílení a využívání zkušeností, lidského potenciálu a technického zázemí dokáže STAR INSURANCE GROUP poskytovat ještě lepší služby nejen v oblasti retailového pojištění, pojištění malých a středních podnikatelů, ale i v pojištění velkých průmyslových rizik, a to včetně aktivního přístupu na zajistné trhy po světě. STAR INSURANCE GROUP je svým principem „Network“. Rozdíl je v tom, že je řízen zakládajícími členy, nikoliv, že „Network“ řídí a rozhoduje o členech. Ve STAR INSURANCE GROUP panuje přesvědčení, že spolu budeme schopni ovládat, nikoliv být ovládáni.

STAR INSURANCE GROUP bude samozřejmě intenzivně spolupracovat se všemi pojišťovnami, asociacemi, odbornými sdruženími, pořadateli odborných seminářů, vzdělávacími institucemi, médii a její reálnou ambice je přispívat ke zlepšení celého pojišťovacího trhu.

Zakládajícími členy jsou makléřské pojišťovací společnosti: PETRISK INTERNATIONAL – makléřská pojišťovací společnost, Broker Team, NPS Group, Crossroad Credit, ACTIVUM, a IS Group, spol. Všechny členy spojuje myšlenka vytvoření efektivně fungujícího kompetentního podpůrného zázemí, vzájemná kooperace v oblasti obchodu a jednotný postup při zavádění legislativních změn do praxe. Společnost „STAR“ je otevřená dalším subjektům, které projeví zájem o členství a budou splňovat interní kritéria.

Související články