Michal Fremr: Vysoká míra odbornosti a profesionality je v naší profesi klíčová


			Michal Fremr: Vysoká míra odbornosti a profesionality je v naší profesi klíčová

Pandemie covidu plynule přešla ve válečnou, energetickou a inflační krizi. Jak tyto negativní faktory ovlivní oblast nejen tuzemského pojišťovnictví? V dnešním zamyšlení představí své postřehy ředitel společnosti Broker Team a zároveň jednatel Star Insurance Group Michal Fremr.

Pohled podle skupiny Broker Team

Postupem let vyplněných cílevědomou prací jsme se stali středně velkou skupinou tvořenou makléřskými firmami nejen z „mého kraje kolem Plzně“, ale „rozkročili jsme se“ od Aše přes Plzeň až k Šumavě a přes střední Čechy do Prahy, kde jsme otevřeli na podzim roku 2022 nové administrativní a manažerské centrum. Nebyla to vždycky procházka po anglicky střiženém parku za svitu příjemného jarního slunce. Nedělo se tak bez chyb a omylů. Ale o tom nechci hovořit. Podařilo se nám to, a to je důležité.


Mohlo by vás zajímat: Podceňované stáří


Rok 2022 potvrdil, že projekt, jež jsme uvedli na trh, je zajímavý pro mnohé makléře, kteří si neví zcela dobře rady s požadavky nastavené aktuální legislativou. Ty jsou obecně na pojistný trh kladeny v čím dál vyšší míře s cílem ochrany klienta. Je tak zřejmé, a rok 2022 to jednoznačně potvrdil, že zprostředkovatelskou činnost budou moci dále vykonávat pouze specialisté s vysokou mírou odbornosti a profesionality. Naše skupina proto věnuje mimořádnou pozornost přípravě a vzdělávání obchodní sítě. Zavedli jsme do výkonu manažerské a obchodní praxe celou řadu kontrolních opatření za účelem zkvalitnit naši činnost a dostát všem požadavkům dozorčího orgánu, ale také potřebám, přáním a cílům zákazníka. Jsme firma, která metodicky a smysluplně buduje strukturu interních pravidel v souladu s tím, co dnešní doba po samostatném zprostředkovateli žádá.

Rok 2022 hodnotím na této úrovni, jako velice úspěšný. Rozšířili jsme makléřskou skupinu, vytvořili podmínky pro synergii v činnosti jednotlivých firem, vyřešili majetkové, statutární i exekutivní atributy, vymezili přesná pravidla fungování. Stírám si z čela pot a jedním dechem všem mým spolupracovníků děkuji za vše, co pro další fungování naší makléřské skupiny vykonali. Zároveň mezi námi vítám nový subjekt DD Makléřská spol. z Chebu a těším se na úspěšnou spolupráci.

Pohled podle skupiny „STAR

Skupina „STAR“ je naprosto unikátním počinem na celém českém pojišťovacím trhu. To ukazuje nejlépe poslední anketa TOP 30 pojišťovacích makléřů. Prvně proto, že z třiceti vyhodnocených společností je jich 8 právě ze skupiny „STAR“. Kdybychom byli, jako skupina hodnoceni společně, obsadili bychom 7.místo. Jsem osobně potěšen, že členové „STAR“ mají možnost využívat stále více společných programů, výhod, a zároveň, že neztrácejí svojí léty budovanou identitu na pojistném trhu. Dosažené úspěchy nám potvrzují, že původní idea je nejen životaschopná, ale lze ji nadále úspěšně a plánovitě rozvíjet formou nových projektů, vzájemnou podporou členů na tuzemském pojistném trhu nebo zlepšováním pracovních podmínek pro naše zaměstnance a spolupracovníky. Nepřehlédnutelnou přidanou hodnotou pro všechny naše členy představuje platforma sdílení informací, zkušeností, manažerské vyzrálosti a férového jednání.


Mohlo by vás zajímat: Martin Švec: Výskyt nádorových onemocnění se rapidně zvýšil


Pohled z úrovně celého českého pojistného trhu

Života běh nám v roce 2022 přinesl pestrou paletu událostí, a to nejen těch příjemných. Sžili jsme se s nákazou COVID 19. Ne, že by covid zmizel, stal se běžnou součástí našich životů a my jsme se naučili mu již nevěnovat takovou pozornost. Ten vir si to totiž nezaslouží. Přišla však jiná zkouška. A opět z kategorie těch, o které rozumný člověk ve 21. století vůbec nestojí. Válka na Ukrajině. Válečný konflikt s celosvětovým dopadem. Krajně krizová situace, která nás zkouší z naší vůle a schopnosti soucítit. Tady jsme dle mého názoru ani jako Češi, ani jako pojišťovací sektor neselhali. Věřím, že mezi námi pojišťováky není nikdo, kdo by v rámci svých možností a schopností strádající Ukrajině nepomohl. Přeji všem lidem, a nejen v Česku pevné zdraví, klid a každý den důvod k úsměvu na tváři.

Michal Fremr
Ředitel společnosti Broker Team
Jednatel Star Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články