Broker Team a STAR INSURANCE GROUP na vzestupu


			Broker Team a Star Insurance Group na vzestupu
15.2.2021 Akvizice a fúze

Nestává se příliš často, abychom v průběhu tak krátkého časového období zaznamenali takový nárůst počtu nových členů v jednom společenství. Součástí společnosti Broker Team a.s. se v lednu 2021 stala makléřská společnost CIC plus, a.s., a tímto se i rozšířila skupina makléřských firem ve STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. O nové akvizici jsme hovořili s panem Michalem Fremrem, předsedou představenstva Broker Team a.s., předsedou představenstva CIC plus, a.s. (člen skupiny Broker Team a.s.) a jednatelem společnosti STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.

Vy a CIC plus máte zajímavou historii.

Ano, v této společnosti jsem pracoval v letech 2000-2006. Přes nelehké začátky se nám začalo dařit. Bohužel, jak to občas bývá, přibývaly ve vedení společnosti názorové neshody, značně rozdílný přístup ke spolupracovníkům a vůbec k celému systému řízení firmy. Dnes již nemá smysl se k tomu vracet. Odešel jsem z CIC plus a s několika lidmi z oblasti pojišťovnictví jsme založili Broker Team. Firmu na hodnotách, které jsme sdíleli tehdy v roce 2006 a které sdílíme i nyní v roce 2021.


Mohlo by vás zajímat: Jan Matoušek: Nemám obavy, že by krize měla na pojišťovnictví ničivé dopady


A Váš nynější vstup do CIC plus?

V závěru loňského roku jsem byl osloven jedinou akcionářkou CIC plus paní Terezou Hala, kterou oslovila myšlenka „Staru“ a její naplňování v praxi, způsob řízení a systém fungování Broker Teamu. Hovořili jsme spolu o možnosti implementovat tyto systémy a principy do CIC plus. Dotázala se mě, zda bych se mohl na dalším fungování společnosti aktivně podílet. Souhlasil jsem s nadšením.  A pak že nevstoupíte dvakrát do jedné řeky. Jsem si jistý, že mě práce v CIC plus teď bude bavit ještě víc než při mém prvním působení ve společnosti. Díky začlenění firmy do „Staru“ a principům fungování skupiny Broker Team máme CIC plus co nabídnout.

Jaký objem pojistného aktuálně spravujete v rámci skupiny Broker Team?

Společně Broker Team, a.s., V.I.B.-Makléřská s.r.o. a CIC Plus, a.s. spravuje pojistný kmen cca 280 mil. Kč. Naše pobočky a kanceláře najdete již na 17 místech v rámci České republiky. Přitom se jedná o „kamenné pobočky“ s plným provozem a zázemím. Tyto údaje však také značí velký závazek směrem k našim zákazníkům a obchodním partnerům, zvláště pojišťovnám. Osobně zastávám názor, že nestačí jen bezmezně růst, ale ještě důležitější je dostát svým závazkům a naplnit očekávání. 


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Trh čeká boj mezi „kamennými“ pojistiteli a InsurTech hráči


Jaké máte další plány?

Podobně jako v jiných případech, i zde značka CIC plus, a.s. bude existovat a budeme ji nadále rozvíjet. Dá se říci, že toto spojení pomůže vše zúčastněným a hlavně zákazníkům. Jsme silnější a zvláště ve spojenectví se STAR INSURANCE GROUP je to čím dál tím více „cítit“. Broker Team má za sebou úspěšné období, a to nejen z hlediska obchodních výsledků. Úspěch je vždy vykoupen tvrdou prací a občasnými nesnázemi. Na tvrdou práci jsme však zvyklí, nesnáze jsou od toho, abychom je překonávali, a na naše výsledky jsme náležitě hrdí.

Prosím o několik slov na závěr?

Čeká nás spousta práce v celé skupině Broker Team. Ve STAR INSURANCE GROUP máme řadu projektů a úkolů, které se neudělají samy. Těším se na to, protože vím, že jsem obklopen skvělými lidmi, se kterými jsem rád a na které se mohu spolehnout. A tak stále ještě na prahu nového roku bych chtěl všem lidem, a to nejen ve firmách, o kterých jsem dnes hovořil, popřát hlavně zdraví, mnoho důvodů k lepší náladě a naději, že se brzo děti vrátí do školních lavic, že se budeme moci zase bez obav a omezení vídat a navštěvovat nebo že vyjedeme na krásnou dovolenou.

Děkuji za rozhovor.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články