Jan Matoušek: Nemám obavy, že by krize měla na pojišťovnictví ničivé dopady


			Jan Matoušek: Nemám obavy, že by krize měla na pojišťovnictví ničivé dopady
11.2.2021 Pojistný trh

Rok 2020 byl po všech stránkách velmi komplikovaný. Pandemie koronaviru bez sebemenšího varování doslova ochromila fungování všech složek naší společnosti. Co nás čeká a co nás nemine v roce 2021? Jaké budou ty klíčové momenty v oblasti pojišťovnictví? V dnešním zamyšlení představí své postřehy výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Rok 2020 byl pro většinu světa zcela výjimečný a přinesl neočekávané události v masovém měřítku. Pandemie s sebou nese řadu plošných ekonomických a sociálních dopadů. Otestovala tak všechny sektory, ten pojišťovnický nevyjímaje, zda jsou opravdu stabilní a dokáží se vypořádat s nečekanými událostmi tohoto rozměru. Je ale ještě brzy hodnotit veškeré důsledky, které může nejen na náš sektor, ale na celou ekonomiku pandemie mít. Český finanční sektor je naštěstí stabilní a nadprůměrně kapitálově vybavený, nemáme proto obavy, že by na něj stávající krize měla ničivé dopady. Bude tu i nadále pro své klienty, připraven pomoci tam, kde je třeba. Výjimkou není ani sektor cestovního ruchu, který je situací významně zasažen.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Pandemie připomíná hollywoodský film. Vakcinace je jediné řešení


Situace, kterou přinesla pandemie, je totiž netypická a svým rozsahem a plošností popírá jeden ze základních principů pojištění, jímž je nahodilost pojistné události. Při podzimní vlně epidemie a s ní souvisejícího výrazného omezení cestování do zahraničí se již velmi zřetelně ukázalo, že v následujících měsících a letech budou cestovní kanceláře čelit nedostatku nejen provozních financí, ale i nových rezervací. Pojišťovny samozřejmě umí čelit i systémovým rizikům a jsou schopny a připraveny dostát svým závazkům a likvidovat škody v rámci pojištění záruky proti úpadku cestovních kanceláří. Pokud má však být tento produkt i nadále životaschopný a čelit zcela nové optice mezinárodních zajistitelů, do hledání řešení se musí zapojit všichni, především stát. Současná situace připomíná, že jedním z hlavních principů pojištění veškerých rizik je nahodilost jejich materializace; nemůžeme jednoduše pojistit systémové kolapsy celých oblastí.

Dalším mimořádně významným, s pandemií sice přímo nesouvisejícím, ale také jí letos ovlivněným tématem našeho sektoru, je samoregulace a důraz na kvalitní, rozumnou a racionální implementaci nové regulace. Proto pojišťovny podporovaly myšlenku zkoušek odborné způsobilosti pro zprostředkovatele a snažily se prostřednictvím ČAP, aby otázky byly garancí skutečného zlepšení kvality distribuce. Letošní rok byl ve znamení těchto zkoušek, které se však kvůli pandemickým opatřením a opakovanému nouzového stavu několik měsíců konat nesměly a přes 15 tisíc našich kolegů v pojišťovnách a dalších distributorů pojištění zatím nemá tyto zkoušky složeny. Proto jsem se zasadili o to, aby vstoupil v účinnost odklad nejzazšího termínu zkoušek. Z průběžných výsledků zkoušek je zřejmé, že se nejedná o snadné studium a ne každý je schopný jimi projít. Současně s probíhajícími zkouškami připravujeme na půdě asociace také samoregulační standardy, které by zprostředkovatelům pomohly zdokonalit se i v oblastech, kde zkoušky odborné způsobilosti nejsou povinné.  


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Škoda kliku, který padne vedle


Vedle samoregulace zprostředkovatelské sítě nás v neposlední řadě letos zaměstnávaly bohužel i snahy o zrušení daňové podpory životního pojištění ze strany poslance Nachera. Návrh zákona, který toto zrušení předkládá, je zcela nekoncepční, problematický a hájí zájmy pochybných údajně „prospotřebitelských“, ve skutečnosti čistě podnikatelských iniciativ kolem sporů o platnost smluv životního pojištění. Navíc jde tento poslanecký návrh zcela proti vládnímu návrhu zákona na podporu kapitálových trhů, který naopak zasazuje podporu rezervotvornému životnímu pojištění do širšího rámce podpory drobných investic. Pojišťovny jsou díky svým produktům typickou součástí v Evropě tolik potřebného zabezpečení na stáří. Naše společnost se vyznačuje nízkou mírou úspor na stáří (včetně penzijního zabezpečení) a je tak nesmyslné takovou výhodu pro klienty demontovat.


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou výsledky pojišťoven v oblasti povinného ručení za rok 2020?


Ani letos pod tíhou nečekané pandemie jsme neopustili témata, o kterých víme, že jsou do budoucna zcela zásadní a nelze jejich řešení odsunout. Mluvím především o dopadech demografických změn, které přichází pomalu, ale jistě, a ukazuje se, že stát bude potřebovat pomoc soukromých subjektů, aby zajistil důstojné stáří. Dochází postupně k obměně věkové skladby obyvatel a zvyšující se náklady na zdravotní péči budou do budoucna znamenat enormní nároky na státní rozpočet a na udržitelnost financování zdravotní a sociální péče. Výdaje na penze, zdravotní a sociální služby na alespoň dnešní úrovni budou bez nutných reforem neudržitelné. V naší asociaci již přes rok funguje pracovní skupina pro produkt pojištění dlouhodobé péče, kde hledáme řešení pro dostupné budoucí zajištění péče ve stáří.

Pojišťovny mají ve svých řadách množství odborníků a rozumí rizikům. Náš sektor se ani letos nebál upozorňovat na problémy a nabízet řešení, pěstovat trpělivý dialog. Letos jsme navíc vložili všichni velké úsilí do zrychlení postupně probíhající digitalizace, když se musely pojišťovny přizpůsobit nečekané situaci. My v asociaci jsme digitalizaci podpořili po složitém, ale nakonec úspěšném a vstřícném jednání s ČNB zavedením online digitální zkoušky odborné způsobilosti. Ale především se společně s pojišťovnami věnujeme identifikování příležitostí pro digitalizaci a odstraňování jejích překážek.  

Jan Matoušek
Výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články