CEE Specialty

CEE Specialty

IČO: 07947208

Sídlo: Francouzská 171/28
Vinohrady
120 00 Praha 2

Web: https://www.cee-specialty.cz/


CEE Specialty není pojišťovna, nýbrž underwriting agency, resp. MGA. Z pohledu české legislativy MGA spadá do kategorie samostatných zprostředkovatelů dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Jedná se o druh pojišťovacího agenta, kterému byla udělena upisovací pravomoc (tzv. binding authority) a může sjednávat pojistné smlouvy a vykonávat další související činnosti jménem a na účet partnerských pojišťoven. Společnost je schopna nabídnout lokální na míru upravené řešení pojistných rizik od renomovaných světových pojistitelů.

Konkrétně CEE Specialty sjednává smlouvy pro Argo Global SE, která má od  A.M. Best rating A (Excellent). Dále společnost sjednává pojištění pro HDI Global Specialty SE (švédská pobočka). Ta má rating A+ od Standard & Poor´s a A (Stabilní výhled) od A.M. Best, jedná se o joint venture společnost založenou společnostmi Hannover Re a HDI Global SE. Obě tyto pojišťovny mohou působit i v Česku. Jsou uvedeny v seznamu zahraničních pojišťoven a poboček pojišťoven poskytujících přeshraniční služby v ČR vedeném ČNB.

100 % vlastníkem CEE Specialty je Kom-Eko Holdings SA se sídlem v Lucembursku, který je vlastněn fondem Royalton Capital Investors II mezi jehož investory patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropský investiční fond (EIF). CEE Specialty je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, licencovaná a regulovaná ČNB.

V současnosti CEE Specialty nabízí všechny druhy odpovědnostních pojištění. Má limit plnění až 250 000 000 Kč a nabízí pojištění členů a orgánů / D&O, pojištění odpovědnosti, pojištění profesní odpovědnosti, nebo pojištění profesní odpovědnosti pro IT společnosti a také pojištění kybernetických rizik. K tomu pomáhá i možnost využití mezinárodních „wordingů“ například z Londýna s možností podstatně širšího krytí rizik. Samozřejmostí jsou transparentní pojistné podmínky a flexibilní služby.

CEE Specialty dále nabízí pojištění lodí a pojištění přepravy s upisovací kapacitou až 5 500 000 USD nebo 5 000 000 eur.

Od února 2020 nabízí CEE Specialty pojištění záruk s kapacitou 25 000 000 Kč, pojištění celních záruk s kapacitou 125 000 000 Kč a dále pojištění majetku a stavebně-montážní pojištění s kapacitou až 250 000 000 Kč.