Star Insurance Group očima Petra Kmocha


			Star Insurance Group očima Petra Kmocha

Star Insurance Group se zabydlela na pojistném trhu a stále výrazněji je této společnosti „slyšet“. Ohlédnutí se za rokem minulým, o naplňování předsevzetí, o plánech a cílech do roku 2020 dnes s Petrem Kmochem, jednatelem společnosti Star Insurance Group s.r.o. a předsedou představenstva Petrisk International-makléřská pojišťovací společnost, a.s.

Jaký byl rok 2019 z pohledu Star Insurance Group? 

Podařilo se nám uvést do života ideu projektu, který v tuzemských podmínkách není obvyklý. Různé firmy mimo jiné s různou firemní kulturou a různou organizační strukturou. Vím, že nám po vzniku „Star“ mnoho lidí nevěřilo. A nejen to, celý projekt byl často chápán řekněme s určitým despektem. O to více se můžeme dnes po roce naplněného tvrdou prací ohlédnout za dosaženými výsledky. A zase budu stručný a namátkově zmíním. Každý z našich členů má k dispozici kompletní IT aplikaci-nástroj na předsmluvní dokumentaci k pojistným smlouvám dle zákona č. 170/2018 Sb. Dále naši členové využívají IT srovnávač a nabídkovač pojištění s full servisní podporou. Po dohodě s pojišťovnami máme pro každého člena „Star“ dojednané kvalitní smluvní podmínky obchodní spolupráce. V oblasti IT velmi intenzívně pracujeme na vývoji nového CRM.

Společnost Star Insurance Group má od září loňského roku oprávnění od ČNB k činnosti samostatného zprostředkovatele, takže již není „jen“ servisní organizací. V žádném případě nesmím zapomenout na aktivity spojené s přípravou a realizací odborný zkoušek a další činnosti spojené s aplikací zákona č. 170/2018 Sb. do praxe.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: Investice do moderních technologií jako imperativ roku 2020


Odborné zkoušky je aktuálně velmi žhavé téma.

Ano, je. Máme k tomuto tématu respekt, ale zároveň toto chápeme jako příležitost k prokázání a zvýšení kvality našeho lidského potenciálu. Ihned po zveřejnění zkušebních otázek jsme začali připravovat řadu věcí s jediným cílem – pomoci všem lidem ve „Staru“ úspěšně zvládnout odborné zkoušky. Vybrali jsme autorizovanou osobu, se kterou jsme připravili a již uskutečnili seriál přípravných seminářů k odborným zkouškám. Připravili jsme komplexní a velmi praktický „Manuál k odborným zkouškám“, který obdržel každý manažer, zaměstnanec a vázaný zástupce v každé firmě v rámci „Star“. Každý ve „Star“ dnes již ví a zná termín, kdy se a jaké kategorie zkoušky zúčastní. A nejen to, návazně máme připraven i koncept následného vzdělávání, ve kterém opět respektujeme zákonem stanovené požadavky, ale také potřeby jednotlivých našich členů.

Můžeme vystopovat nějakého společného jmenovatele v činnostech, o kterých jste hovořil?

Spolupráce. Interně se dokážeme dohodnout, vytvořit pracovní a odborné týmy na jednotlivé úkoly napříč všemi členy „Star“ a pro „Star“ nebo si vzájemně poskytnout potřebné know-how. Díky tomu lze v poměrně krátké době připravit a uskutečnit řadu projektů. A nesmím zapomenout na ekonomickou stránku. Právě v ní se pro řadu našich členů zcela konkrétně zrcadlí pozitiva členství ve „Star“.


Mohlo by vás zajímat: Závěrkové a plánovací procesy v IFRS 17


Naplňuje projekt „Star“ vaše osobní představy?

Sjednotit a řídit společenství dnes již sedmi makléřských společenství je nelehký úkol. My jsme si ve „Staru“ hned na začátku stanovili hodnoty a cíle, na kterých jsme se všichni shodli a které dodržujeme. Prostě řečeno: „Jak řekli, tak udělali“. Nerušíme autonomii našich členů, jako je jejich obchodní značka, právní subjektivita a ani nijak nenarušujeme správu obchodů našich členů ve společnosti „Star“. A to dnes intenzivně připravujeme IT program CRM určený pro každého člena „Star“, takže se díváme každému „hodně pod pokličku“. Dokážeme si navzájem pomoci v konkrétním obchodě, v metodice, v manažerské praxi nebo v interních firemních procesech. Jsme ryze česká značka, vlastněná makléřskými společnostmi, které mají dlouholetou praxi v oboru. Zakládáme si na kvalitě služeb, dobré pověsti, korektním vztahu k sobě navzájem a k pojistnému trhu jako celku.

V našem rozhovoru hodnotíme rok minulý a plánujeme na rok 2020…

Plánujeme nejen na tento rok, ale mnohem dál. Vedle aktivit, které již v našem rozhovoru zazněly a které mají časový přesah do dalších let, budeme řešit ve „Staru“ téma dalšího postupného rozšíření o další členy. Zájem o spolupráci ze strany makléřských společností s námi je a „Star“ má zájem o nové členy. Jsme obchodní subjekt, proto nelze jinak, než plánovat další rozvoj obchodních aktivit. Naším záměrem je pomoci si navzájem v rovnoměrném nárůstu objemu zprostředkovaného pojistného, stabilizovaného nárůstu příjmů a řešení škodního průběhu. Rádi bychom v nadcházejících dvou letech výrazně posunuli stávající úroveň zprostředkovaného pojistného směrem vzhůru. Naším nejdůležitějším partnerem jsou pojišťovny.

Naším cílem je navázat na plošně kvalitní a dlouhodobé vztahy a přispět svými náměty a kvalifikovanou činností k dalšímu rozvoji obapolně úspěšné obchodní spolupráce. Účastníme se prostřednictvím manažerů nebo specialistů z řad členů „Star“ a pod „hlavičkou Star“ různých odborných seminářů, konferencí nebo pracovních setkání. V této činnosti budeme pokračovat. Chceme se aktivně podílet na práci odborně zaměřených asociací a podnikatelských platforem. Jsem osobně rád, že se nám toto daří a naši lidé jsou často vyhledáváni nebo voleni do řídicích nebo správních orgánů těchto institucí nebo organizací.


Mohlo by vás zajímat: Prognóza ČBA: Česká ekonomika zpomaluje. Odraz ode dna ji čeká v roce 2021


Jak je vaše přání do roku 2020?

Snad to nebude znít strojeně a jako klišé, ale rád bych popřál všem lidem mnoho štěstí, pevné zdraví a úspěchy v tom dobrém a konstruktivním, co dělají a o co usilují. No, a „Staru“ a jeho členům přeji vedle toho, co jsem popřál všem lidem, aby se na své cestě neztratil a zvládl všechna úskalí aspoň tak dobře, jako dosud.

Děkuji vám za rozhovor.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články