Michal Fremr a Radek Novák: „STAR“ má ambice zlepšit český pojistný trh


			Michal Fremr a Radek Novák: „STAR“ má ambice zlepšit český pojistný trh

Společnost STAR INSIRANCE GROUP působí na pojistném trhu necelý rok. O novinkách, změnách a pohledu do budoucna hovoříme s jednateli společnosti Michalem Fremrem (předsedou představenstva Broker Team) a Radkem Novákem (jednatelem NPS Group).

Oba řídíte úspěšné společnosti Broker Team, resp. NPS Group, které mají jedno společné, a tím je početná obchodní síť na území ČR. Jak se vám daří komunikovat myšlenku „STAR“ na poměrně velkém a rozličném prostoru? 

Michal Fremr (dále jen „MF“): Před časem jsem řekl, že STAR INSURANCE GROUP je svým principem „Network“. Rozdíl je v tom, že je řízen členy, nikoliv, že „Network“ řídí a rozhoduje o členech. Stejný princip přeneseně řečeno uplatňuji při komunikaci uvnitř Broker Teamu. Pro prosazení myšlenky „STAR“ jsme využili výroční konference naší firmy, kde jsme našim spolupracovníkům představili myšlenku, principy a poslání „STAR“ a nový produkt, jehož tvůrcem je právě „STAR“. Tím je software, který řídí předsmluvní dokumentaci k pojistné smlouvě DSI (Dokumenty STAR INSURANCE). Máme uzpůsobené podpisy v emailech, kde jsme mj. jako „zakládající člen STAR INSURANCE GROUP“, takže myšlenku „STAR“ máme všichni stále „na očích“.


Mohlo by vás zajímat: Tři způsoby, jak se pasivitou připravit o peníze


Radek Novák (dále jen „RN“): Máme štíhlou organizační strukturu, a proto přenos informací a myšlenek dokážeme zrealizovat poměrně rychle a s patřičnou účinností. Využili jsme 20. letého výročí činnosti NPS Group a v rámci dvoudenního setkání s našimi spolupracovníky a zaměstnanci jsme prezentovali „STAR“ jako nejen nový společný projekt, ale také jako budoucnost i naší firmy. Velkým příslibem jsou i nové projekty, které v rámci „STAR“ uvádíme do praxe. Ať už jsou to nové webové aplikace, které pomáhají obchodníkům a správcům pojištění v jejich každodenní praxi, společná jednání s pojišťovnami a vylepšování obchodních podmínek, včetně zvyšování provizí, což má konkrétní dopad nejen na obchodníka samotného, ale firmu jako celek.

Jak přijali spolupracovníci a zaměstnanci členství vašich společností ve „STAR“? 

„MF“: Pokud Vy sám budete pro myšlenku nadšený a dokážete věci správně pojmenovat, vysvětlíte „proč“ a „jak“, pak máte šanci na úspěch v podobě pochopení a sdílení nadšení pro vaši myšlenku nebo záměr ze strany ostatních lidí. Nic se neděje samovolně a hned. Jsem však rád, že v Broker Teamu je „STAR“ vnímána pozitivně a naše firma jako celek je pevným článkem celého společenství „STAR“.

„RN“: Každodenní kontakt s obchodníky a zaměstnanci, to vše vytváří platformu pro to, abychom správně „prodali význam myšlenky STAR“. Důležitým faktorem pro vnímání nového subjektu je i jeho vlastní činnost a produkování hodnot, projektů, konkrétních činů. A také, naše aktivní zapojení do dění pod společnou hlavičkou „STAR“. To vše přispívá ke kladnému vnímání „STAR“ v NPS Group.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zlo má jméno „evropské dotace“


Hovoříte o komunikaci. Jak se shodne šest „šéfů“ členů u jednoho stolu? 

„MF“: Pracovní setkání máme pravidelně každý měsíc. Od počátku je naší snahou postupovat korektně a systematicky. Důležité ale je, že se nakonec všichni shodneme a dokážeme najít společnou řeč. Velmi rychle po založení „STARu“ jsme definovali oblasti, ve kterých jeden každý „šéf“ vyniká. A každý si tuto svoji dominantní část vzal přirozeně na starosti. Společně pak tvoříme velmi kompaktní celek. Já osobně jsem přivítal konkrétní pomoc kolegů ze „STAR“ a velmi si toho vážím. Naopak, několikrát přišla pomoc kolegům zase z mé strany.

„RN“: Respektujeme se a každý má prostor na vyjádření svého názoru, námětu, souhlasu nebo chcete-li nesouhlasu. Na pojistném trhu už jsme všichni členové „STAR“ příliš dlouho na to, abychom nevěděli, že právě v týmu je síla.


Mohlo by vás zajímat: Pojistných matematiků nepřibývá. Firmy přitom o ně mají čím dál větší zájem


Jaké máte ve „STAR“ plány do nejbližší budoucnosti? 

„MF“: Máme zcela reálné ambice svou činností přispívat ke zkvalitnění celého pojišťovacího trhu. To není jednoduchý úkol a nechci, aby to znělo jako laciná proklamace. Dokončujeme další projekt z oblasti „IT nástroje“ pro obchodníky a správce pojištění. Na to, že „STAR“ neexistuje ještě ani jeden rok, je to další kus skvělé práce. Práce, ze které profitujeme společně všichni.

„RN“: „STAR“ intenzívně spolupracuje s pojišťovnami, stávajícími i potenciálními klienty, s novými žadateli o členství nebo spolupráci z řad makléřů. Připravujeme komunikaci s odbornými vzdělávacími institucemi. Od září máme navíc povolení, nebo chcete-li registraci ČNB k činnosti jako samostatný zprostředkovatel, a to otevírá další kapitolu našich budoucích aktivit.

Děkuji za rozhovor.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články