Jaroslav Daňhel: Trh čeká boj mezi „kamennými“ pojistiteli a InsurTech hráči


			Jaroslav Daňhel: Trh čeká boj mezi „kamennými“ pojistiteli a InsurTech hráči
8.2.2021 Pojistný trh

Rok 2020 byl po všech stránkách velmi komplikovaný. Pandemie koronaviru bez sebemenšího varování doslova ochromila fungování všech složek naší společnosti. Co nás čeká a co nás nemine v roce 2021? Jaké budou ty klíčové momenty oblasti pojišťovnictví? V dnešním zamyšlení představí své postřehy profesor Jaroslav Daňhel.

Rok 2021 přinese odvětví pojišťovnictví pokračování některých problémů z vnějšího okolí, které byly založeny zčásti ještě před pandemií: prohlubující se odtržení finančních trhů od reálné ekonomiky vytvářením nadbytečné likvidity, což má za důsledek současné zhruba čtyřicetinásobné překročení objemu spekulativního kapitálu oproti tomu reálnému. Spekulativní kapitál vytváří tlak na své uplatnění a následně přifukuje cenové bubliny, což silně komplikuje komerčním pojišťovnám jejich působení jako institucionálního investora v ekonomice. V tomto ohledu nemůžeme v novém roce očekávat výraznou změnu, ambivalence mezi bezpečnou a rizikovější investiční politikou pojistitelů bude pokračovat.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Pandemie připomíná hollywoodský film. Vakcinace je jediné řešení


Pokračovat bude i konkurenční boj mezi tradičními „kamennými“ pojistiteli a na trh stále agresivněji nastupujícími InsurTech platformami. Konkurencí jsou zejména technologické platformy a startupy, disponující rozsáhlými klientskými databázemi, vzniklými jako synergický efekt při jejich hlavní činnosti a cíleně mířící svými pojistnými produkty na klienty obtížně chápané a kritizované místo – sníženou srozumitelnost a transparenci produktů a jejich značnou složitost.

Jejich konkurenční výhody spočívají především v nižších nákladech správní režie: fungují zásadně online, nemají pobočky, ani získatelské náklady na pojišťovací zprostředkovatele. Předností je komunikace probíhající na principu sdílení na sociálních sítích, která jim zajišťuje rychlou výměnu informací. Ve svém výsledku mohou vsadit na jednodušší konstrukci pojistných produktů a ty nabízet ve více transparentní podobě, tedy v podobě srozumitelnější a přehlednější pro klienty a v neposlední řadě také dosti výrazně levnější.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Škoda kliku, který padne vedle


Z modelu fungování tohoto typu InsurTech ovšem plyne jedno zásadní omezení, a tedy i potenciální konkurenční výhoda pro historické pojistitele: zdroje platforem pro výplatu odškodného jsou limitované a pro případ velké škody, která hrozí potenciálně přesáhnout běžné příjmy, musejí do svého byznysu zapojit klasického pojistitele.

Dalším omezujícím faktorem je skutečnost, že zjednodušování pojistných produktů má svou mez. Zjednodušovat lze produkty charakteru a rozměru zapadajícího do schématu mikrofinancí. Produkty kryjící realizaci závažnějších nebezpečí, které mohou významně ohrožovat finanční stabilitu pojišťovaného, je nezbytné více formalizovat po právní stránce, což přílišnou jednoduchost znemožňuje.

V souvislosti s rozsahem krytí katastrof se budou v roce 2021 komerční pojistitelé snažit pokračovat v hledání odpovědi na kardinální otázku: do jaké míry má odvětví pokračovat ve svém prapůvodním historickém poslání a snažit se o co nejvyšší míru finanční eliminace i katastrofálních dopadů pojistitelných nebezpečí, ovšem s potenciální možností fatálního defaultu, anebo nabízet pojistné krytí obsahující konstrukční prvky rezistence vůči možnému ruinování, zejména pomocí limitů plnění a výluk z pojištění…


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou výsledky pojišťoven v oblasti povinného ručení za rok 2020?


Právě expozice kamenných pojišťoven vůči významným finančním důsledkům pojistitelných nebezpečí je ovšem oblast, ve které mají tradiční pojistitelé významnou konkurenční výhodu, spočívající v jejich historií nabytých znalostech a know-how. V této souvislosti by komerční pojistitelé měli asi znovu zhodnotit reálné možnosti z hlediska nových aspektů společenské objednávky na pojišťování nebezpečí, která jsou zatím spíše vnímána mimo historické hranice pojistně technické pojistitelnosti.

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Vysoká škola ekonomická

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články