Jaroslav Daňhel: Pojišťovací makléři jsou pevnou součástí trhu


			Jaroslav Daňhel: Pojišťovací makléři jsou pevnou součástí trhu

Asociace českých pojišťovacích makléřů si připomíná 25 let od okamžiku, kdy zahájila svoji činnost. Jak její roli na pojistném trhu vnímá profesor Vysoké školy ekonomické Jaroslav Daňhel?

V pojišťovacím byznysu při snaze o hladké setkávání se poptávky s nabídkou hráli pojišťovací zprostředkovatelé historicky vždy významnou, ne-li nejvýznamnější roli. Po znovu vzkříšení pojistného trhu již téměř před třiceti léty u nás se záhy ukázalo, že pojišťovací makléři se znovu stanou jeho pevnou součástí. No a od založení jejich asociace již slavíme celé čtvrtstoletí.

Novodobá pětadvacetiletá historie instituce, která představuje v očích veřejnosti garanta profesionální společenské prestiže této náročné profese, procházela různými vývojovými etapami. Z mého pohledu nejtěžší pro Asociaci byla asi ta na přelomu druhé dekády její existence, kdy do jisté míry eskaloval konflikt mezi zprostředkovateli pojištění a pojistiteli ohledně kvality sjednávání produktů životního pojištění, zejména pak těch, které obsahovaly rezervotvornou složku s pojistnou částkou na dožití se sjednaného věku.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


Vzniklou situaci katalyzovala i situace na finančních trzích, jejich nízká výkonnost zejména u konzervativních instrumentů vhodných k portfoliovým investicím byla důvodem k snížení zájmu klientů o životní pojištění, chápané jako investiční instrument a ve svém výsledku nakonec vedla i k výraznému snížení spektra nabídky životních produktů ze strany pojišťoven.

V současnosti lze již situaci ohledně životního pojištění považovat na trhu za stabilizovanou, významný podíl na zkultivování zprostředkovatelského trhu má nepochybně pozitivní působení v tomto směru ze strany AČPM.

V tuto chvíli lze říci, že do druhého čtvrtstoletí může tato potřebná a osvědčená instituce vykročit s čistým štítem a být v něm nadále úspěšným reprezentantem nelehké profese, poskytující kvalitní odborné služby klientům, pro které nemusí být vždy jednoduché orientovat se dobře na tak specifickém trhu, jakým je trh pojistný. K významnému výročí Asociaci upřímně gratuluji a přeji úspěšné pokračování v před čtvrtstoletím nastoupené cestě.

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články