Jaroslav Daňhel: Brexit a kybernetická rizika jako klíčové výzvy roku 2019


			Jaroslav Daňhel: Brexit a kybernetická rizika jako klíčové výzvy roku 2019
1.2.2019 Spektrum

Jaký byl průběh uplynulého roku optikou pojistného trhu a jaké budou klíčové momenty roku 2019? V dnešním zamyšlení představí své postřehy profesor Vysoké školy ekonomické a laureát ocenění Osobnost pojistného trhu Jaroslav Daňhel.

V uplynulém roce se pro pojistný trh významně změnilo regulatorní prostředí, jednalo se prakticky o regulatorní smršť. Plná aplikace projektu Solvency II, kumulace vstupování v platnost regulatorních projektů  GDPR, IFRS 17, IDD, a to vše doprovázené velkou pracovní zátěží a značnými náklady do technologií a pracovníků.

Kardinální otázka ovšem zůstává nezodpovězena. Přinesou subtilní a sofistikované požadavky regulátorů takové zkvalitnění řízení odvětví pojišťovnictví, že vyváží vynaložené náklady?

Snad z toho lze vyvodit naději, že letošní rok v tomto ohledu bude podstatně klidnější a že odvětví pojišťovnictví se bude moci namísto řešení extenzivních požadavků regulátorů, věnovat prvořadou pozornost tomu, co je hlavní náplní jeho činnosti, tedy modernizovat nabízené produkty a zkvalitňovat své služby pro klienty.

Očekávají to zřejmě i vysocí exekutivní pracovníci pojišťoven a zajišťoven, v seznamu nejvýznamnějších hrozeb pro odvětví pro rok 2019 nefiguruje státní regulace na těch úplně nejpřednějších místech, jak tomu bývalo v nedávné minulosti.


Mohlo by vás zajímat: Investiční příběhy roku 2018. Kam nasměrovat pozornost letos?


Hned v první polovině roku pojistné trhy významně ovlivní finální dohoda, či nedohoda o způsobu odstoupení Velké Británie z EU. Ať už dopadne tak, či onak, vliv na odvětví bude negativní, konkrétně se pojistitelé zejména obávají růstu insolvenčního rizika při tvrdém Brexitu.

Mezinárodní pojišťovací koncerny sídlící ve Velké Británii musejí hledat cestu, jak zůstat v Evropském ekonomickém prostoru a neztratit bezprostřední kontakt se svou unijní klientelou. V této souvislosti se odhaduje snížení výkonu britského pojišťovnictví až o více než deset procent.

Vedle pro pojišťovnictví kromě již tradičních hrozeb stále se zvyšujících finančních důsledků přerušení provozu podniků a geometrickou řadou rostoucích finančních důsledků živelních katastrof, se na nejvyšší příčky probojovalo kybernetické riziko. Odvětví se zřejmě bude muset hlouběji zabývat principiálním postojem k těmto rizikům – zatím většinově pojišťovaným s nízkými limity plnění.

Vyšší míra krytí kybernetických rizik se v současnosti jeví jako výzva pro pojišťovací byznys na straně jedné, na straně druhé mohou být tato rizika dalším zdrojem katastrofálních realizací, které svou potenciální výší narážejí na barieru možností řešení enormních finančních důsledků komerčním pojištěním.


Mohlo by vás zajímat: Kriminalita v Česku klesla. Přesto došlo ke 116 vraždám


Zřejmě by i v tomto případě, podobně jako u živelních katastrof, bylo třeba hledat možnosti vícezdrojového financování katastrofálních realizací kybernetických incidentů. O tom, o jak subtilní a ne právě triviální problém v případě kybernetických rizik jde, dokumentuje současná, u nás probíhající kontraverze s technologickou firmou Huawei.

Celkově můžeme předpokládat, že odvětví pojišťovnictví se i letos úspěšně vyrovná s potenciálními hrozbami současného relativně složitého geopolitického a ekonomického prostředí, ve kterém sílí protekcionistické tendence a přetrvává problém migrace.

V našich podmínkách po přestálé loňské regulatorní smršti pro dobrý výhled odvětví v roce 2019 mluví dobrá kondice celého finančního sektoru a, i když pomalejším tempem, pokračující růst reálné ekonomiky.

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články