Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Jaroslav Daňhel

Funkce: Osobnost pojistného trhu v rámci ankety Pojišťovna roku

Vystudoval VŠE, obor finance a ekonomicko-matematické výpočty. Na této škole se stal profesorem pro obor finance, v současnosti působí na VŠFS a VŠE, je členem vědeckých rad několika vysokých škol a vědeckého grémia České bankovní asociace.

V pojišťovnictví začínal jako likvidátor pojistných událostí, později zastával funkci ekonoma a ekonomického ředitele České státní pojišťovny.

Působil jako člen představenstva a člen dozorčí rady v řadě významných finančních institucích, mimo jiné jako místopředseda představenstva v České pojišťovně. 

V rámci 13. ročníku odborné ankety Pojišťovny roku byl zvolen Osobností pojistného trhu 2012.

Od roku 1997 pracuje na katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, je členem vědeckých rad fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a
Bankovního institutu Praha, je členem redakčního kruhu časopisů Politická ekonomie a Prague economic papers a redakčních rad Pojistného obzoru a Pojistných rozprav.
 

Odborné zkušenosti

1991 - 1993 člen presidia Asociace čs. pojišťoven

1995 - 1998 člen Burzovní komory BCPP

1997 - 2001 člen dozorčí rady ČS Živnostenské pojišťovny

 

Odborné aktivity

1990 - dosud, člen vědecké rady fakulty financí a účetnictví VŠE,

2000 - dosud, člen vědecké rady Vysoké školy finanční a správní Praha

2001 - dosud člen vědeckého gremia při České bankovní asociaci

2009 - dosud člen vědecké rady Hospodářské fakulty TUL

 

Členství v redakčních radách

1973 - dosud, člen redakční rady časopisu Pojistný obzor,

1995 - dosud, člen redakční rady bulletinu Pojistné rozpravy

LinkedIn profil

Související články